Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-06-14 KL. 10:24

Flygplatsen räddas av sju kommuner

Flygplatsen räddas av sju kommuner

På en pressträff 8 juni meddelades att kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm avser att bilda ett nytt gemensamt bolag och genom det köper Ängelholm-Helsingborgs flygplats av nuvarande ägaren Peab. SAS, och även Amapola i samarbete med BRA, börjar flyga igen den 15 juni.

Peab har sedan de köpte flygplatsen 2011 drivit den helt utan kommunalt engagemang. Antalet passagerare har minskat något under de senaste åren från rekordåret 2016 då det var 418 900 passagerare till 387 000 förra året. På grund av corona slutade många flyga i mars och sedan en tid har flygplatsen varit stängd.

I en enkät som Ängelholms Näringsliv gjorde visade det sig att 57 procent hade behov av att flyga i sin verksamhet. 46 procent har behov nu och flyger så gärna möjlighet finns och 41 procent ser ett ökat behov av flyg efter sommaren.

Peab var tydliga med att de från första september inte kommer ta fler förluster i bolaget och har efterfrågat en lösning med regionen.
Nu kommer lösningen i att ovan nämnda kommuner genom ett nybildat bolag köper driftsbolaget och alla kringsysslor. Mark och fastigheter köps inte.
– Kommunernas ägarandelar beror på de olika kommunernas nyttjadegrad av flygplatsen.
Ägande blir ungefär 40 procent Helsingborg, 30 procent Ängelholm och sedan i fallande skala till Perstorp som kommer äga minst, meddelade Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ordförande i Familjen Helsingborg.

Kommunerna skall alla klubba besluten i sina kommunfullmäktige i augusti för att affären ska kunna avslutas. Båstad har satt in ett extra kommunfullmäktige 19 augusti för detta ärende.
– Det är mycket bra att vi tillsammans kan säkra att vi får ha vår flygplats kvar. Flygplatsen är viktig för Båstads kommuns invånare, företag och besökare. Jag är mycket nöjd med att vi i Båstads kommun kan erbjuda en lösning där vårt lokala näringsliv finns med och tar ett gemensamt ansvar tillsammans med oss, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelses ordförande i Båstad kommun.

Flygplatsens vd Christian Ziese var glad över detta beskedet.
– Det känns fantastiskt bra, extra bra på kort sikt då vi nu börjar flyga från flygplatsen igen. Jag är väldigt positiv till framtiden för branschen totalt och för oss som flygplats.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: PETER WEMMERT