Klik venligst
BJÄRE 2021-12-16 KL. 15:49

För höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp

Av Peter Jakobsson

Nya provtagningar vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på kraftigt förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet. Vattnet ska varken drickas eller användas till matlagning. Boende i närområdet har informerats.

För höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp
Vattnet från den aktuella brunnen ska varken drickas eller användas till matlagning.

Ett förhandsresultat av en PFAS-provtagning vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på kraftigt förhöjda halter av PFAS. PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor.

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter. Om halterna överstiger 900 nanogram/liter ska vattnet inte användas för förtäring. Förhandsresultatet från dricksvattenbrunnen på industrimarken i Troentorp visar att halterna från två prover ligger på 895 nanogram/liter respektive 942 nanogram/liter. Endast en fastighet får sitt vatten från brunnen på industrimarken.

Tjänstepersoner från kommunen har varit i kontakt med boende i närområdet som också kan vara drabbade.
– Vi behöver få svar på vidare utredning för att se om fler är drabbade. Vi har varit i kontakt med boende i närområdet för att informera dem om att det finns en risk för PFAS i deras vatten. Vi har sett över deras direkta behov i nuläget och kommer inom en snar framtid installera kolfilter hos de berörda, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

PFAS har under många år funnits i brandskum som Försvarsmakten och räddningstjänsten använt vid övningar och arbeten. Brandövningsplatsen i Troentorp togs ur bruk 2006 och vid en första provtagning 2007 var PFAS inte känt och ingick inte bland de ämnen som ska analyseras enligt Livsmedelverkets anvisningar för dricksvatten. Halterna upptäcktes därför först senare.

Provresultat från vidare utredningar förväntas vara klara efter jul- och nyårshelgen. Om utredningarna visar på ytterligare spridning av PFAS i området kommer kommunen kontakta fler berörda fastighetsägare.

Miljöavdelningen i Båstads kommun har under året påbörjat en kartläggning av möjliga källor till PFAS-föroreningar i kommunen.
– Vi har gjort en inventering där vi bland annat tittar på var räddningstjänsten övat eller gjort stora släckningar. Sen finns det områden runt Förslöv som ska inventeras samt Försvarsmaktens övningsområden, säger Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Båstads kommun.

PFAS är svårt att bekämpa och urholkas väldigt långsamt ur marken.
– Det är en långvarig förorening, tillräckligt lång för att vi måste utreda. I marken går det till viss del att rena men inte det som kommit in i vatten, förklarar Mårten.

Ytterligare provtagning kommer göras av oberoende konsulter redan under nästa vecka för att undersöka utbredningen.
– Det är viktigt att identifiera källorna för att undvika fortsatt spridning av PFAS till mark och vatten, säger Michaela Sundström.