Klik venligst
BJÄRE 2023-11-14 KL. 06:00

För lite resande och förflyttning av resurser

Av Peter Jakobsson

När Skånetrafiken lägger om tidtabellerna den 10 december så kommer buss 503 i Förslöv att läggas ner. Anledningen är att Skånetrafiken inte kan försvara att det ska gå både tåg och buss på sträckan Förslöv-Ängelholm. Många är dock upprörda och besvikna. Kommunen och Skånetrafiken ger sin syn på saken.

För lite resande och förflyttning av resurser
Buss 503 mellan Förslöv och Ängelholm läggs ner. Båstads Johan Olsson Swanstein samt Skånetrefikens Fredrik Schell förklarar hur de ser på saken. Foto: Bjäre NU & Pressbild Skånetrafiken.

För de som styr och bestämmer är det ingen nyhet att busslinjen ska läggas ner. Det har varit planerat sedan länge. När dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg var det tänkt att tågen skulle börja gå en gång i halvtimmen. Så ser det dock inte ut att bli.

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad förklarar hur de ser på saken.

– Kollektivtrafik är en väldigt komplicerad fråga och inte lätt för oss från kommunen att bestämma över då vi inte har full rådighet i frågan. Utgångspunkten från vår sida är dock att vi ska ha ett gott kollektivtrafikutbud och att vi är långsiktiga och strategiska i planeringen, säger Johan Olsson Swanstein (M).

Gör ni något i denna fråga nu?

– Vi har kontakt med Skånetrafiken för att föra vidare dialog om hur det ska bli med kollektivtrafiken i framtiden. Att bussen skulle läggas ner visste vi sedan tidigare och då sas det att halvtimmestrafiken med tåget skulle vara ersättningen. Nu verkar det ju dock inte som det blir så. Därav för vi vidare diskussioner, säger Olsson Swanstein.

Kommer ni försöka påverka så att buss 503 räddas kvar?

– Vi kommer föra fram synpunkter som framkommit och ska föra en dialog kring olika alternativ.

Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad. Foto: Peter Jakobsson/Arkiv

Kommunen kommunicerar att de vill främja kollektivtrafikåkandet men nu blir det sämre.

– Alla vill främja kollektivtrafiken men det kräver både resandeunderlag och ett utbud som är tillräckligt bra. Allt resande mäts av Skånetrafiken och sedan baserar de sina beslut på detta.

Många är upprörda över att buss 503 läggs ner.

– Det kan jag förstå och det är bara bra om folk framför sina synpunkter till Skånetrafiken på samma sätt som vi från kommunen försöker framföra våra synpunkter. Det är, som sagt, Skånetrafiken som tar besluten kring kollektivtrafiken, förtydligar Olsson Swanstein.

Från Skånetrafiken har de flera förklaringar till förändringen som innebär att buss 503 läggs ner.

– Vi har långsiktigt planerat för detta och såg att buss 503 inte behövdes när det blir halvtimmestrafik på tåget, förklarar Fredrik Schell, enhetschef planering på Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Fredrik Schell är enhetschef för planering på Affärsområde Buss inom Skånetrafiken. Foto: Pressbild

Tågtrafiken skulle gå på halvtimme men nu blir det bara en gång per timme.

– Tanken var att det skulle vara halvtimmestrafik på tåget och det var en förutsättning för att kunna ersätta bussen. Vi är inte helt nöjda med hur det blir och inväntar utfallet från budgetförhandlingarna inom Region Skåne. Men linje 503 kommer inte att köras efter 10 december.

Kan den komma tillbaka?

– Man ska aldrig säga aldrig men nu kommer den att läggas ner. Det är för lite resande mellan Förslöv och Ängelholm för att ha både tåget och bussen, vi kan inte försvara den kostnaden, säger Fredrik Schell och tillägger:

– Nu lägger vi resurserna på Ängelholms stadstrafik. På så sätt anser vi att vi använder resurserna på bästa sätt.