Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-08-17 KL. 13:44

För ut budskap om allas lika värde

För ut budskap om allas lika värde

Välkända Glada Hudik-teatern har tagit flera av landets mellanstadieelevers tankar till nya perspektiv. Deras uppdrag är att verka för förändring och tolerans samt allas lika värde. Infallsvinkeln är att se på människor med funktionshinder utan fördomar. Vi är alla lika inuti.

Barn föds inte med fördomar, lyder den slogan som pedagoger på Glada Hudik-teatern tagit fram. Det är brett projektkoncept som skolor kan använda sig av i arbetet med att följa läroplanen som säger att mellanstadieelever ska kunna reflektera över hur människor och samhället formas, förändras och samverkar.
–Våra lärare fick besök av representanter från Glada Hudik strax före sommarlovet, intresset är stort och just nu tittar pedagogerna på hur de kan arbeta kring projektet, berättar Margareta Ekelund Svensson som är biträdande rektor och är kontaktperson för projektet i kommunen.

Stiftelsen Gripen står bakom en full finansiering av projektet som nu är igång i Båstad men även i flera nordvästskånska kommuner. På skolorna kommer pedagoger och elever tillsammans arbeta med nio olika moment. En klasskonvention skall utformas, goda gärningar ska utföras, en uppsats formuleras och såklart kommer filmen ”Hur många lingon finns det i världen?” studeras.
– Projektet känns väldigt, väldigt viktigt och vi vill vara med och jobba för ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas till vara på bästa sätt, menar Mats Nilsson, VD för Stiftelsen Gripen.

De flesta skolor i Båstad kommer sätta igång med projektet efter sommarlovet. Rektor Margareta kan inte helt precisera hur upplägget blir då de just nu arbetar med detta. Peter Hallberg, som är projektledare, berättar att han och någon av skådespelarna från teatern kanske kommer till kommunen senare men just nu är det lärarna som får lägga upp sin plan kring den utarbetade projektplanen.
– Man börjar med att se filmen Hur många lingon finns det i världen? vilket leder till nya tankar och funderingar för eleverna, förklarar Peter.

Det hela bygger på tolerans och tolerans handlar om att ha förmågan att se världen ur någon annans perspektiv, oavsett om man håller med eller inte.
– Eleverna får tänka fritt och skriva en uppsats med titeln ”Om jag fick bestämma för en dag”, en berättelse som påverkar deras inre tankeprocesser, förklarar Peter.

Projektet kommer pågå över tid, förmodligen flera månader, så eleverna hinner arbeta med de nio punkterna och faktiskt reflektera över vad de lär sig. Peter har förfinat projektplanen under de senaste åren då han varit ansvarig.
– Det är ett välgrundat arbete med ungefär tio års erfarenhet kring frågorna. Runt 46 tusen elever har redan deltagit och lett till att öka förståelsen för alla som är annorlunda, har en utvecklingsstörning eller en funktionsnedsättning, förklarar Peter.