Klik venligst
BJÄRE 2024-06-18 KL. 18:00

Förbjuder elcykelbatterier i lokaler

Av Peter Jakobsson

Förbjuder elcykelbatterier i lokaler
Batterier med en kapacitet på 100 wattimmar eller mer förbjuds i Region Skånes lokaler. Foto: Pressbild

För att öka brandsäkerheten förbjuder nu Region Skåne att löstagbara batterier från elcyklar och elsparkar tas med in i deras lokaler. Detta gäller särskilt laddningsbara litiumjonbatterier med en kapacitet på 100 wattimmar eller mer, då dessa batterier har en hög risk för överhettning och brand.

Reglerna gäller både patienter, besökare och medarbetare. Besökare och patienter får inte ta med batterierna in i lokalerna, medan medarbetare får ta med sig batterier om de förvaras korrekt. Region Skåne planerar att erbjuda förvaringsskåp för medarbetare som använder elcyklar med löstagbara batterier, i syfte att fortsatt främja miljövänliga och hälsosamma transportmedel. Dessa åtgärder har beslutats i samråd med andra regioner för att förbättra brandsäkerheten i byggnader och lokaler.