BJÄRE 2022-08-16 KL. 14:00

Förening vill råda bot på ensamhet bland äldre

Av Carina Nilsson

Alldeles för många äldre personer sitter ensamma på Bjäre. Det vill Södra Bjäre SPF ändra på.

Föreningen har fått 140 000 kronor från Socialstyrelsen för att ordna aktiviteter för alla äldre på Bjäre – inte bara medlemmar.

Förening vill råda bot på ensamhet bland äldre
Styrelsen i södra Bjäre SPF har satt ihop ett digert program med olika aktiviteter för att minska ensamheten bland äldre. Foto: Carina Nilsson

Flera av medlemmarna i södra Bjäre SPF har uppmärksammat att många äldre känner sig ensamma.

– Det blir lätt så när man kommer upp i ålder. Ens partner kanske har gått bort och vännerna försvinner. Ju äldre man blir desto ensammare blir man ofta, säger Ingegärd Persson.

– Det kan också vara så att man känner sig ensam även om man är två, många sitter hemma mer än de vill och vågar eller kan inte ta sig ut, säger Christer Nordin som är ordförande i föreningen.

Även bland de som bor på äldreboenden i kommunen är ensamhet ett stort problem, men svårast är det för dem som bor hemma och behöver hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

– Många vill ta sig i väg men vågar inte, och för den som kanske inte kan resa utan ledsagare så blir det ännu svårare, säger Maja Philipson.

För att råda bot på problemet sökte föreningen pengar från Socialstyrelsen.

– Vi har fått 140 000 kronor för att råda bot på ofrivillig ensamhet som det heter. Det finns vissa mål som ska uppfyllas och det är bland annat att öka den digitala kompetensen hos de äldre, det ska vara sociala aktiviteter i grupp och sociala aktiviteter i mindre grupp och på äldreboenden, säger Christer Nordin.

Föreningen har nu satt ihop ett digert program som de hoppas ska locka många.

– Kursen i digital kompetens är redan full. Vi kommer också att ha öppet hus med fika på restaurang Ellis i Förslöv varje torsdag eftermiddag. Fika är gratis och man behöver inte anmäla sig, säger Ingegärd Persson.

Föreningen ska också på bussutflykter på Bjäre och de kommer att ha återkommande arrangemang med gympa på Kulan i Förslöv, boule och promenader.

– Man behöver inte vara medlem i föreningen utan det är öppet för alla. Vi hoppas nu att folk lockar med varandra, och särskilt som man känner någon som är ensam. Det finns alldeles för många som fastnar hemma och vill men inte vågar ta sig ut, säger Christer Nordin.