BJÄRE 2022-11-01 KL. 12:00

Företag måste åtgärda farlig elanläggning

Av Carina Nilsson

Elsäkerhetsverket förelägger ett företag i Båstads kommun att åtgärda olika brister i företagets elanläggning, eftersom anläggningen kan vara farlig för människor.

Företag måste åtgärda farlig elanläggning

Bristerna upptäcktes i samband med att Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn vid företaget i februari i år.
Företagets elanläggning hade allvarliga brister och utgjorde en fara för personer på företaget.

Företaget måste nu åtgärda fel och brister samt lämna in ett intyg där de kan visa upp att en behörig elfirma har åtgärdat bristerna.