Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-11-08 KL. 11:10

Företagarna gör nu en nysatsning på Bjäre

Företagarna gör nu en nysatsning på Bjäre

Föreningen Företagarna har funnits länge på Bjäre. Den senaste tiden har engagemanget varit lite vilande och medlemsantalet dippat. Nu vill styrelsen utveckla verksamheten och göra en nysatsning för att stötta företagare.

Företagarna är Sveriges största intresseorganisation för småföretagare med 250 lokala föreningar och de företräder över 70 000 företagare.
– Här i kommunen är vi den enda företagarföreningen som är helt oberoende, förklarar Karin Hansson som är ordförande för den lokala föreningen på Bjäre.
– Båstad Turism och Näringsliv gör ett fantastiskt jobb men de är knutna till det kommunala på ett sätt som vi inte är. Vi är ett bra oberoende komplement till deras verksamhet, tillägger Sia Andersson som är ledamot i styrelsen.

Företagarna gör en poäng av att de är nationella och att de finns representerade i grannkommunerna. Med denna nysatsning vill de öka aktiviteten på bland annat nätverkande.
– Företagare kan ha stor nytta i att skapa kontakter även utanför Båstads kommun. När jag gick med för över 20 år sedan så var det just för nätverket som fanns i föreningen, förklarar Karin.

Genom företagarna har även medlemmarna tillgång till jurister som kan hjälpa till med olika spörsmål som företagare kan stöta på med sin verksamhet.
– Förr eller senare behöver de flesta företagare rådgivning från jurister, då är det bara att ringa och fråga. Det är en stor tillgång tycker jag, säger lokala föreningens vice ordförande Christer Isaksson.

Första steget till att aktivera föreningen på Bjäre är en träff på Norrviken där huvudgästen är den kända kocken Tareq Taylor.
– Även om han utstrålar framgång så har det inte varit en lätt resa för honom att komma dit. Han kommer berätta vad han lärt sig utmed vägen, kommenterar Sia.

Föreningen vill även framöver mer aktivt verka som en opinionsbildare mot den lokala politiken och på så sätt företräda företagarna på Bjäre. De anser att företagsfrågor har nedprioriterats i lokala politiken på senare tid trots att Båstads kommun har väldigt många företagare, och då speciellt småföretagare.
– Det finns mycket inom näringslivet som vi hade önskat att politiken ägnade mer resurser. Markförsörjning, tillgång på arbetskraft och generell stöttning för företagarna är väldigt viktigt för att ett levande Bjäre ska kunna finnas. Det saknas en övergripande plan på hur detta ska hanteras, säger Karin.

Det byggs mycket i kommunen och folk i alla åldrar kommer flytta in. Föreningen vill då se ett större engagemang även för de som vill verka som företagare på Bjäre.
– Vill man locka företagare måste kommunen vara lite mer alert och försöka ligga steget före. Företagare sitter inte och väntar utan måste agera. Se hur det blev med Båstad-Gruppen och Bjäre Chips. Det är inte bra, säger Karin.
– Kan vi vara en liten kugge som kan föra fram och verka för företagarnas behov så gör vi nytta, tillägger Sia.

Nyligen så har Företagarna sammanställt en rapport över företagandet på Bjäre som visar på både de möjligheter och de utmaningar som kommunen har vad gäller näringslivet och företagandet. Förutom massor av statistik finns även att läsa:
”Visste du att det finns 3 822 jobb i de små företagen i Båstad? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 139 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?
Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för kommunen. Växer småföretagen, växer Båstad!”

– Vi önskar att alla som är med och påverkar klimatet för Båstads företagare har koll på hur det verkligen ser ut, avslutar Karin Hansson.

På toppbilden: Sia Andersson, Karin Hansson och Christer Isaksson som ska aktivera föreningen på Bjäre.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON