Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-08-31 KL. 07:20

Förslöv har fått fjärrvärme

Förslöv har fått fjärrvärme

Ett nybyggt fjärrvärmeverk finns på plats nere på industriområdet nära tågstationen i Förslöv och har sedan en tid levererat värme till bland andra Lindab och Bjäre Kraft. I sommar har de grävt sig vidare till viktiga nyckelplatser i byn.

Förslövs skola som är under om- och tillbyggnad har nu anslutits till Bjäre Biovärme och kommer kunna få värme från förbränningspannan Daniella. Från Båstads kommun förklarar Jan Bernhardsson som är chef på Teknik och Service att skolan kommer värmas upp med både bergvärme och fjärrvärme.
– Innan alternativet med fjärrvärmen fanns med i bilden var planen att ha bergvärmen som grund men därefter toppa upp med gas. I och med att vi nu hade ett alternativ från en förnybar energikälla blev det istället så vi kommer att trygga uppvärmningen för skolan i framtiden.

Fjärrvärmen produceras i anläggningen och förs vidare mot fastigheterna genom underjordiska ledningar. Genom samma ledningar förs det avkylda vattnet tillbaka till anläggningen för att värmas upp på nytt.
– Det är jättespännande att få vara med och arbeta för fossilfria alternativ till uppvärmning av fastigheter i Förslöv, berättar Carna Walle som är ansvarig projektledare och utbildad civilingenjör inom energiteknik.Ansvarig projektledare Carna Walle

Familjeföretaget Bussme Energy som står bakom Bjäre Biovärme kommer från de södra delarna av Skåne och det är Carnas far Sven Persson som är initiativtagare och som har arbetat med fjärrvärme under större delen av sitt liv.
– Fjärrvärme är ju inget nytt i sig utan har funnits på många orter under längre tid. Det finns dock fortfarande en del orter dit tekniken inte är utbyggd och Förslöv var en av dessa, förklarar Carna.

Pannan kom igång i vintras men arbetet med att ansluta kunderna har krävt en hel del grävarbete vilket synts tydligt, särskilt under sommaren. Villakunder som bor längs med den grävda sträckan kan ansluta sig om de vill men det är just nu de större kunderna som företaget fokuserat på.
– Lindab var först att ansluta sig och därefter kom Bjäre Kraft. De andra kunderna som Bjäre Maskin, Bjäredalen, Båstadhem med vårdcentralen och Ängahällans bostäder har valt fjärrvärme framför gas eller annan icke förnybar värmekälla vilket känns positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Nu drivs pannan på bricketter men Carna hoppas att de inom kort kommer kunna ta tillvara på brännbart material från återvinning.
– Vi vill vara med och korta alla vägar i processen och en del är att nyttja spillmaterial från exempelvis NP Nilsson Produktion rakt över gatan och förhoppningsvis från den tilltänkta återvinningen som skulle kunna innebära att vi kan ta emot insamlat trä och få direkt in i förbränningsproduktionen utan en enda extra miljöbelastande transport, avslutar Carna.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE