Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-02-21 KL. 16:35

Förslövs vårdcentral är Skånes bästa enligt patienterna

Förslövs vårdcentral är Skånes bästa enligt patienterna

När resultatet från den årliga nationella patientenkäten var klar visade det sig att vårdcentralen i Förslöv är bäst i hela Region Skåne. Ett sammansvetsat team som möter patienter med respekt och medkänsla skapar en trygghet för vårdtagarna.

På två år har vårdcentralen klättrat från 17:e plats i Skåne till förstaplatsen.
– Att vi på en offentligt driven vårdcentral i norra utposten i Skåne kan utmana de privata vårdcentralerna och faktiskt visa sig vara bättre är väldigt roligt. Hos oss går pengarna till patienterna och verksamheten. Vi har inget vinstdrivande intresse men vi får människor att brinna för sitt uppdrag. Det visar att det inte bara är pengar som styr, förklarar Erik Aronsson som är läkare i Förslöv sedan många år.

På vårdcentralen jobbar nu runt 15 personer som ger vård inom det mesta förutom bvc.
– Några jobbar här bara några dagar i veckan och några är timanställda, därav kan det variera lite, säger Ingeli Alström som är verksamhetschef.
Under åren har vårdcentralen ställts inför olika utmaningar.
– Det var en väldigt väl fungerande verksamhet fram till 2010 då några läkare lämnade och startade Båstad Bjäre Läkarpraktik. Efter det hade vi lite dåligt med läkare men nu har vi byggt upp det och har sedan ett antal år en stabil stab med fast bemanning, säger Erik.

Just den fasta personalen tror de själva är en stor anledning till att de lyckas få så bra betyg.
– Att få träffa samma doktor, se samma sjuksköterskor i korridoren och samma ansikte i luckan vid entrén ger en trygghet, säger Åsa Axelsson som är undersköterskan som jobbat på vårdcentralen sedan den öppnade 1994.

Av 1150 bedömda vårdcentraler i Sverige är det endast elva som har fått högre betyg än vårdcentralen i Förslöv.
– Vi är ett bra team och har kort väg mellan varandra. Vi har överseende med varandras brister och hjälps åt för att klara jobbet. På så sätt löser vi alla problem snabbt, säger Ulrika Danielsson som är sjuksköterska.Ett glatt gäng. Sjuksköterska Ulrika Danielsson, undersköterska Åsa Axelsson, läkare Erik Aronsson och verksamhetschef Ingeli Alström är några av de som jobbar på Skånes bästa Vårdcentral.

Det sista året har vårdcentralen ökat med runt 300 patienter.
– Det är fler som skrivit sig hos oss. Antagligen så är det patienterna som pratar med varandra och rekommenderar varandra att komma hit, förklarar Ingeli.

Personalstyrkan har ökat därefter. Sedan ett år har de en fysioterapeut på heltid och sedan oktober även en kurator på heltid. Ytterligare en sjuksköterska började i höstas och nu söker de efter ytterligare en läkare till verksamheten.
– Vi har annons ute nu och hoppas få bra sökande. Det är inte helt lätt att hitta allmänläkare, säger Ingeli.

I lokalerna på Färgerivägen i Förslöv känner sig teamet lite trångbodda. Väntrummet blir snabbt fullt när det även är apotek i lokalen.
– Vi får planera bra. Vi har sällan ett rum över om vi skulle behöva. Ofta får någon lämna sitt rum för att någon annan behöver komma åt apparatur, berättar Ingeli.

Vad driver er?
– Att vi vill göra ett bra jobb, säger Ulrika.
– När vi hjälper patienterna och de blir nöjda så blir vi glada. Det är den känslan som vi eftersträvar och ofta lyckas leva upp till, säger Åsa.

Sämsta betyg i Skåne fick vårdcentralen i Vellinge. Där är varannan patient inte nöjd med vården.
– Jag vet att det till stor del beror på stafettläkare och personalomsättning. De har svårt att hitta personal och är ledsna för det vet jag, säger Ingeli.

Bedömningen som gav vårdcentralen i Förslöv så högt betyg kommer från patienterna.
– Jag vill ge patienterna en eloge för att de är trogna sin vårdcentral och litar på oss, avslutar Erik innan han ger sig av till nästa patient.

NÅGRA UNDERSÖKNINGSRESULTATSkulle du rekommendera vårdcetralen till någon i din situation?
Förslöv: 100%
Alla: 79,8%

Om du kände obehag beträffande din sjukdom/hälsotillstånd bemöttes du med medkänsla och omsorg?
Förslöv: 88,6%
Alla: 74,2 %

Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod?
Förslöv: 98,1%
Alla: 87,6 %

Fick du besöka vårdcentralen inom rimlig tid?
Förslöv: 94,6%
Alla: 79,8%

Fler resultat kan du hitta på patientenkat.se

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON