Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-2-7 KL. 10:47

Första spadtagen på nya Gamlegården är nu taget

Första spadtagen på nya Gamlegården är nu taget

Redan 2015 köpte Erik Paulsson tomten där gamla ICA Gamlegården låg. Visionen var att skapa en ny mötesplats kombinerat med hyresrätter i centrala Båstad. Nu har första spadtagen tagits och markarbeten är i full gång på platsen. Till sommaren 2022 siktar de på att bli färdiga.

– Nu är vi äntligen på plats och har satt igång, säger Dag Thulin som jobbar med marknad och projekt på Backahill.

Det är nu nästan sex år sedan Erik Paulsson köpte tomten och strax därefter gjordes en konceptskiss. En arkitekttävling utlystes där Kaj Linghoff kom med det vinnande förslaget. 2017 påbörjades utredning inom geoteknik, buller och trafik med mer.
– En granndialog fördes och där framkom att närmsta grannarna tyckte byggnaden var för påträngande mot Glosasträde. 2018 gjordes förändringar där en stor del av byggnaden togs bort, förklarar Dag.Här ska man kunna handla, fika, mötas och bo. En ny samlingsplats centralt i Båstad växer fram.

2019 klubbades projektets utformning och sedan dess har planering gjorts av hela bygget tillsammans med MMB som är byggare.
– Det har tagit tid men vi hoppas det skall vara värt det, konstaterar Dag.

Tanken som Erik hade från början var att skapa en mötesplats och kunna stärka handeln i centrala Båstad. Under hela tomten byggs en parkeringskällare. På markplan blir det butikslokaler runt en innergård. En ny livsmedelshall kompletteras med annan handel och matställe med uteservering. Ovanpå lokalerna byggs två våningar med totalt 18 lägenheter.
– Tanken är att ge Gamlegården de bästa förutsättningarna för handel, boende och liv och rörelse både dag- och kvällstid. På den trevliga innergården ska man kunna ta en kaffe och träffa folk och sen gå in och handla närodlat i en livsmedelsbutik.

Vilken matbutikskedja är det som visat intresse?
– Det kan vi inte säga just nu men de letar efter en lokal handlare som kan driva butiken.Det nya kvarteret smälter in i omgivningen.

Nu när bygget satt igång kommer det vara full fart på och runt platsen. Kommer detta leda till störningar på Köpmansgatan?
– Vi siktar på att hinna med alla markarbeten innan denna sommar så det ska störa trafiken så lite som möjligt när den ökar över sommaren.

Efter justeringarna blir det färre affärslokaler och färre lägenheter. Detta påverkar projektets framtida möjlighet till intäkter negativt. Kommer projektet bära sig rent finansiellt?
– Man kan säga att projektet genomförs med stort hjärta för att vi tycker Båstad behöver detta, avslutar Dag.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: PETER JAKOBSSON & BACKAHILL