Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-06 KL. 08:43

Förtidsröstningen är öppen

Av Jenica Paulsson

Den 19 september är det dags för kyrkoval i Sverige. Nytt för i år är att regelverket för att skydda valhemligheten har stärkts samt att det har införts legitimationskrav. Två saker som Svenska Kyrkan fått kritik för sen förra valet 2017. Röstkorten ska ha landat i alla röstberättigades brevlådor under veckan som varit.

Förtidsröstningen är öppen
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet arrangeras vart fjärde år och då tillsätts de beslutande instanserna i Svenska kyrkan - Kyrkokfullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Kyrkomötet är det högst beslutande organet på nationell nivå inom Svenska Kyrkan.

Inför varje val görs en utvärdering från föregående val för att se om regelverk behöver justeras eller om nya rutiner behöver införas. Under föregående val inkom en del kritik om att valhemligheten inte bevarades samt att det inte fanns legitimationskrav.
– Vi fick mycket kritik som handlade om bevarandet av valhemligheten vilket har gjort att vi i det här valet har infört som krav att kyrkovalsedlarna ska förvaras bakom skärm som i de allmänna valen, säger Anki Bondesson, Svenska Kyrkans kyrkovalledare under en pressträff.


Anki Bondesson, kyrkovalsledare Svenska Kyrkan. Foto: Magnus Aronson /Ikon


Svenska kyrkan har en nedåtgående trend i antal medlemmar. I det första självständiga valet som anordnades 2001 fanns det 5,9 miljoner röstberättigade och i årets val ligger antalet på strax under 4,9 miljoner. I det senaste kyrkovalet var deltagandet rekordhögt med 19,08% av de röstberättigande. Det högsta valdeltagandet i ett kyrkoval sedan 1934.

I Båstads kommun finns det tre valkretsar - Västra Bjäre, Förslöv-Grevie och Båstad-Östra Karup. De ingår alla tre i Lunds stift. Inom varje valkrets finns det en nomineringsgrupp med samtliga personer som ställer upp till kyrkofullmäktige. Mer information om vilka som ställer upp i ditt valområde hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval.
– Förtidsröstningen drar i gång från och med den 6 september och pågår fram till valdagen den 19 september, avslutar Anki Bondesson.

Här kan du förtidsrösta:
Båstad-Östra Karup
Expeditionen, Kyrkogatan 21, Båstad
Måndag 10–13, tisdag kl. 10–13 och 16–20, onsdag-lördag kl. 10–13

Förslöv-Grevie
Förslövs församlingshem
Måndag-onsdag kl 10:00-12:00, Torsdag kl 17:00-20:00, Fredag-lördag kl 10:00-12:00

Västra Bjäre
Västra Karups församlingshem
Måndag-lördag 10-12, torsdag även 17:00-20:00.

Se ditt röstkort för öppettider och var du kan rösta på själva valdagen.