Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-29 KL. 13:39

Fortsatt personligt ansvar när restriktioner lättar

Av Peter Jakobsson

Antalet fall av covid-19 fortsätter att sjunka i Skåne. Men det är fortsatt viktigt att alla hjälps åt att hålla smittspridningen nere. Och fler behöver vaccinera sig meddelar Region Skåne.

Fortsatt personligt ansvar när restriktioner lättar

Antalet fall minskade förra veckan med 37 procent jämfört med veckan innan och andelen positiva fall i egenprovtagningen är nu nere på drygt två procent. Minskningen syns i alla åldersgrupper, utom bland de allra yngsta. Minskningen syns i hela Skåne.
– Det är en positiv utveckling och nu är det upp till oss alla om vi ska kunna hålla i den, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Att flertalet restriktioner upphör nu innebär inte att allt blir som före covidpandemin.
– Vi får räkna med att den här sjukdomen kommer att finnas i samhället under en överskådlig tid och att vi måste lära oss leva med den. Det är även i fortsättningen viktigt att stanna hemma när man är sjuk, att provta sig vid symtom, tvätta händerna ofta och att undvika trängsel, säger Eva Melander.

Alla som får symtom som skulle kunna vara covid-19 ska provta sig, även den som är vaccinerad. Det enda undantaget från att provta sig vid symtom är om man har haft covid-19 det senaste halvåret. Alla är också skyldiga att delta i smittspårning om man haft nära kontakt med en person med covid-19 i samhället eller i vården.

För den som är ovaccinerad gäller dessutom fortsatt att hålla avstånd till andra människor och att visa särskild försiktighet vid kontakt med personer i riskgrupper och med personer 70 år och äldre.