Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-09-08 KL. 10:11

Fortsättningen av GC-leden byggs nu mellan Grevie och Förslöv

Fortsättningen av GC-leden byggs nu mellan Grevie och Förslöv

Banvallens gång- och cykelled färdigställs i sin helhet under 2020 och projektledare Ingemar Lundström ser förhoppningsfullt på att allt arbete kan vara klart redan till sommaren. Just nu är PEAB Entreprenad igång och arbetar med stenkrossning på sträckan söder om Grevie mot Förslöv.

Arbetet som just nu är igång kring Grevie och Förslöv innebär att få till samma utformning av ytan som finns på etapp 1 mellan Lyavägen och Grevie.
– Det blir en tre meter bred asfalterad del som är lättcyklad och tillgänglighetsanpassad samt en grusad yta för de som föredrar att ha det underlaget oavsett om de cyklar, joggar, promenerar eller rider.

Tar man sig till Grevie och behöver gå på toaletten eller pumpa däcken innan man fortsätter ska det även vara möjligt framöver. Givetvis blir miljön upplyst här.
– Här bygger vi en handikappanpassad offentlig toalett samt håller med en fast cykelpump. Området kommer snyggas upp med planteringar av träd samt ängsblommor i den magra slänten men större ingrepp får vänta på en framtida utredning och detaljplan för området i stort.

Det är härifrån de just nu arbetar med makadamkrossning på plats. En stor maskin är igång och det både ryker och låter ordentligt då den tuggar stenarna.
– En stenkrossmaskin finfördelar de större stenarna som ligger som det gamla bärlagret och det innebär att vi inte behöver köra hit stora mängder med nytt material att lägga ovanpå, berättar Andreas Johansson som är arbetsledare och visar upp arbetet från håll.Arbetsledare Andreas Johansson

Avsikten med en planerad led har hela tiden varit att förbättra pendlingsmöjligheterna med cykel samt att skapa bättre förutsättningar för rekreation. Längs sträckan finns träningsanläggningar både i söder och i norr.
– Anslutningen i Förslövs norra del mot Grevie görs mot Önnarpsvägen som i sin tur kan förbinda mot exempelvis Hålehalls friluftsområde eller fortsätta längs befintlig cykelväg mot Förslöv. Vi ser även att många markägare längs med sträckan kan möjliggöra för ytterligare rörlighet i området och leden blir en del i en annan helhet, berättar Ingmar Lundström.

Även i Förslövs södra del, söder om Mercurivägen, mot Stationsvägens sväng mot Viarp kommer området få en enklare uppfräschning.
– Denna sträcka kommer endast grusas i sin helhet. Lederna i Förslöv får lite olika utformning men detta är med beaktning till hur vägnätet ser ut i övrigt och vilka behov som finns. Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen blir även den grusad i sin helhet och kallas kort och gott rekreationsled tills vidare.

Att anslutningsvägen från banvallen mot Stenhusvägen kommer sist ut i planen för färdigställandet beror på att Länsstyrelsen utreder det arkeologiska och fornlämningsmarkerade område som ledens anslutningsväg behöver passera.
– Anslutningen tillkommer på ett brant område där vi vill lägga leden i en slingrande böj för att undvika en tuff höjdförändring. Det ska vara lätt och inbjudande att ta sig upp på sträckan in mot Båstad och tyvärr ligger denna märkning här, förklarar Ingemar.Arbete pågår

Den norra delen mellan Stenhusvägen vid Entré Båstad och Lyavägen kommer både få både belysning och vinterväghållas, något som även kommer göras inne i Förslöv på sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen.
– De sträckorna är tydliga pendlarstråk där människor kan förflytta sig till bland annat skola, träning, buss och tågtrafik. Här blir det en säker miljö även på vinterhalvåret.

Banvallen var tidigare ett stort hinder för rörligheten i samhället och nu blir det istället tvärtom. Med den låga lutningen på endast 12 promille i en annars kuperad terräng finns goda möjligheter för de fastboende att ändra på sitt rörelsemönster till vardags samt främja det den populära friluftsturismen.
– Vi har utvärderat den första etappen och är i stort sett väldigt nöjda och håller samma standard framöver. Det finns nu en plan för underhåll av vegetationen och utformningen med grus och asfalt tillsammans tilltalar en ordentlig bredd av användare. Ledens nyttjandegrad har vi följt genom en avläsare som vi placerat ut och ser att det varit några hundra cyklister som passerat just där och hoppas såklart på fler nu när man kan ta sig hela sträckan på 14 kilometer.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE