Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-10-31 KL. 16:40

Fredrika Bremer firar hundra år i Båstads kommun

Av Erica Elmberg

Föredrag och opinionsbildning för jämställdhet, men också utflykter och luciafirande. Varje år har Båstadskretsen av Fredrika Bremer-förbundet mycket på programmet. Om några dagar firar kretsen sitt 100-årsjubileum.

Fredrika Bremer firar hundra år i Båstads kommun
Fredrika Bremer-kretsen i Båstad firar 100 år. Ordföranden Margareta Lindgren förbereder som bäst jubileet.Vi sitter hemma hos Margareta Lindgren, i hennes hemtrevliga hus i Mäsinge Strand. Det är lite gråmulet och vresigt ute, precis som kvinnokampen tidvis tvingats vara. Vårt samtal handlar om Fredrika Bremer-förbundet. I Båstad finns en av landets tolv kretsar, och Margareta har varit dess ordförande sedan 2018.
– Den femte november firar vi vårt hundraårsjubileum, fast det är egentligen den andre november som är jubileumsdagen.
– Att jag började engagera mig beror på att jag tyckte att det fanns mycket kvar att göra för jämställdheten mellan kvinnor och män. Frågorna drivs både på riksplanet och hos oss lokalt.

En uppmärksammad aktion heter Lön hela dagen. Den startade 2012 och kallades då 15:51. Man ville fästa uppmärksamhet på att om en arbetsdag varar 8-17, och männen får betalt för hela arbetstiden, jobbade kvinnor gratis efter 15:51, varje dag. Detta trots att kvinnor i snitt har högre utbildning inom i stort sett alla yrken. Idag har klockslaget förbättrats till 16:12. Med den takten skulle kvinnor och män få lika lön för lika arbete först om 20 år.

Medlemsantalet för Båstadskretsen har varierat genom åren. På 1940-talet var kampviljan stor och medlemmarna över 200. Idag är man nere på 64.
– Egentligen inte så dåligt för en så pass liten kommun, menar Margareta. Medlemsantalet krymper tyvärr i de flesta föreningar. Det är mycket som konkurrerar om tiden, särskilt för folk mitt i livet. Vi är ju mest äldre i vår krets…
För att ändra på det görs flera insatser. Riksförbundet håller på att lansera ”Livslång ekonomi”, en studiecirkel i privatekonomi och juridik som ska vara lätt att ta till sig. Den består av åtta utbildningsfilmer att användas av både föreningar och privatpersoner.
– En annan viktig fråga är kvinnors pensioner. Många äldre har ju en helt bedrövlig ekonomisk situation. Vi måste komma till tals i olika frågor som berör jämställdhet, och vi måste försöka engagera fler, speciellt yngre människor.

I september arrangerades demokrativeckan runt om i landets kommuner. I Båstad var Fredrikorna engagerade.
– Vi anordnande en föreläsning om suffragetterna, rösträttskämparna. I Ängelholm fanns flera kända aktivister, och det plockades fram gamla listor där över 300 personer från Båstad och resten av Bjäre skrivit på för kvinnlig rösträtt.

Dessutom visade Bio Scala den brittiska filmen Suffragette, om de dramatiska händelserna i London runt 1912.
– Tänk vad de fick kämpa…
På tal om kommunen, så vill Båstadskretsen veta mer om hur man sköter jämställdhetsarbetet.
– Jag har efterlyst en jämställdhetsplan, men någon sådan finns tydligen inte, utan den ska liksom ingå i arbetet lite varstans. När man tittar på lönestatistiken för kommunanställda inser man att det finns en hel del kvar att göra. Länsstyrelsen driver ”Ett jämställt Skåne”, där vi deltagit. De tar bland annat fram lönestatistik.

Pandemin har påverkat Båstadskretsens arbete. Både positivt och negativt. Årsmötet fick hållas digitalt, och några utflykter blev det naturligtvis inte.
Margareta ler:
– Vår äldsta medlem är 102 år, alltså äldre än vår förening. Hon deltog i vårt digitala årsmöte. Och våra digitala föreläsningar. Även om det är att föredra att träffas på riktigt, så kan fler delta när förbundets möten hålls digitalt. För många är det svårt att ta sig till Stockholm.

Vi kikar lite i den sammanställning av kretsens alla möten som tagits fram lagom till 100-årsjubileet. Varje år har det hållits föredrag av de mest skiftande karaktär. Den 27 oktober 1924 berättade således Lydia Wahlström om ”Kvinnan som präst” (Fullt hus!). Den 18 februari 1928 var det lite lättsammare: Gustafsson: ”Hur man ska sköta sina krukväxter”. Sång och musik med fröken Runbäck. Den 23 oktober 1931 blev det föredrag av dr. Rut Gubb: ”Böra uppfostrare söka upplysa barn och ungdom i den sexuella frågan?” Den 23 april 1964 heter föreläsaren Hans Blennow: ”Diakonen som blev stalledräng och abbedissan som blev kammarsnärta.” - där väcks ju nyfikenheten…
Normalt sett är arrangemangen öppna för allmänheten, men när det blir dags för jubileum med 100-årsmiddag är det enbart medlemmar och särskilt inbjudna. Som föredragshållare har kretsen engagerat ingen mindre än Barbro Hedvall, legendarisk ledarskribent på Dagens Nyheter och även politiskt sakkunnig på arbetsmarknads- och utbildningsdepartementen. Numera bosatt i Torekov.

Och Fredrika Bremer själv… var hon någonsin i Båstad eller på Bjäre?
– Inte vad vi vet. Men hon reste ju så mycket i hela världen, hon hade väl inte tid med lilla Båstad.Kort om Fredrika Bremer

Fredrika Bremer föddes 1801 i en mycket förmögen familj i finska Åbo. När hon var tre år flyttade familjen till Stockholm, och fadern köpte Årsta slott en bit utanför staden.
Den unga Fredrika undervisades av en guvernant i språk, musik och teckning. Men så småningom ville hon delta i intellektuella samtal, på samma sätt som män. Hon anlitade kyrkoherde Per Böklin för studier i religion och filosofi.

Fredrika Bremer skrev ett antal böcker som blev så kända och uppskattade att de översattes till engelska, tyska och franska. 1849 – 54 gjorde hon ensam en lång resa till USA och Kuba. Hon var också aktiv i olika ”fruntimmersföreningar”.

1956 skrev hon boken Herta som blev ett viktigt inlägg i kampen för att kvinnor skulle bli myndiga.

Under hela sitt liv reste hon mycket, bland annat till Schweiz, Belgien, Frankrike, Italien (där hon träffade påven i Rom) och Grekland. När hon var i 60-årsåldern tog hon sig till Palestina och red på åsna mellan Haifa och Jerusalem.
1865 avled hon hemma på Årsta slott.

Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och har sedan starten varit öppet för både kvinnor och män, samt politiskt och religiöst obundet. Förbundet ger ut Herta, som är världens äldsta feministiska tidskrift. Man är också bland annat remissinstans för jämställdhetspolitiska frågor, och har en rådgivningsbyrå för kvinnor i ekonomiska, juridiska och medicinska frågor.
Mer fakta på fredrikabremer.se