BJÄRE 2022-10-30 KL. 06:00

Fröer från reservat återvänder som plantor

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen i Skåne provar ett nytt grepp för att få fler blommande ängsväxter i naturreservaten.

Fröer från reservat återvänder som plantor
Länsstyrelsen i Skåne jobbar för att det ska bli fler ängsväxter i naturreservaten. Foto: Arkiv

Länsstyrelsen i Skåne har samlat in fröer från olika ängsväxter i skånska naturreservat, drivit upp dem till nya plantor och ska planterar ut dem igen i naturreservaten.
– På så sätt bidrar vi till att öka den biologiska mångfalden, säger naturvårdsförvaltare Susanna Isberg, i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Projektet startade i samband med att Hovdala naturreservat utanför Hässleholmn bildades. Annika Ahlbin, som är trädgårdsmästare på Hovdala, är den som har lyckats få fram nya plantor av ängsväxter.

I projektet har de lyckats få fram cirka 500 nya plantor av pollineringsväxter som ska planteras i naturreservaten och öka den biologiska mångfalden i naturreservaten.

De blommor som ska plantera ut är bland annat: åkervädd, ängsvädd, tjärblomter, stor blåklocka och slåttergubbe.