Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-03-30 KL. 08:21

Full fart för Torekov

Full fart för Torekov

Nu ska norra stranden i Torekov få nya bryggor. De två bryggorna som i folkmun kallas första och andra bryggan är i dåligt skick. Det är i dag Båstads kommun som äger bryggorna och driften är utlagd till Torekovs Bykontor. Även bassängen norr om campingen tas över så simundervisningen kan fortgå.

Det finns ett flertal bryggor runt om i Torekov och åtta av bryggornas trappor är renoverade på senare tid. Det som nu återstår är att bygga nya bryggor på stranden. En ny brygga kommer anläggas ut från hamnanläggningen, denna kommer vara tillgänglighetsanpassad så att även funktionsnedsatta kan ta sig ner till vattnet. Sen blir det en eller två bryggor ut från stranden. Just nu pågår mätningar och beräkningar för att göra bryggorna stormsäkra och issäkra till den graden som kan tänkas behövas. Ritningar kommer vara klara nu under försommaren och bryggorna beräknas bli klara till badsäsongen 2018.

De nya bryggorna finansieras av Bykontoret, kommunen och sponsorer. Projektet är i dagsläget finansierat till hundra procent. Sponsorerna är privatpersoner, lokala företag, stiftelser och fonder. Även de nya bryggorna kommer ägas av kommunen men driften ligger på Bykontoret.

Bykontoret tar även ett grepp om simbassängen i den norra delen av stranden. Anläggningen som idag ägs av kommunen är byggd på 1970-talet och är i behov av omfattande renovering. Nu har Bykontoret beslutat att köpa bassängen av kommunen.

Denna bassäng är 12x6 meter och 90 centimeter djup och är inte öppen för allmänhetens nöjesbadande utan det bedrivs enbart simskola och andra ledarledda aktiviteter i den. I planerna ligger att bygga nya omklädningsrum och nya toaletter och ge anläggningen den uppfräschningen som länge behövt göras. Även denna satsning är finansierad av sponsorer men på ett bredare plan än bryggorna.

Bykontoret i Torekov är helt självförsörjande och får inga offentliga bidrag. Många eldsjälar lägger mycket möda och tid på att ta hand om funktioner i Torekov med omnejd som kommunen inte anser sig ha råd att göra. Sådana funktioner som inte heller kan krävas att enskilda privatpersoner sköter om.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson