BJÄRE 2023-03-07 KL. 06:00

Fyra platser aktuella för nytt äldreboende

Av Carina Nilsson

År 2030 pekar prognosen på att antalet 86-plussare i kommunen kommer att fördubblas. Därmed ökar också behovet av äldreboenden. Kommunens tjänstemän har nu tagit fram ett förslag på fyra platser där ett nytt hem för särskilt boende skulle kunna stå klart under 2026/2027.

Fyra platser aktuella för nytt äldreboende
Haga Park är kommunens senast byggda äldreboende, men eftersom de äldre blir fler behövs det nya boenden. Fyra platser är aktuella för ett nytt boende. Foto: Arkiv

Befolkningsprognosen för Båstad visar att andelen personer som är 86 år och äldre kommer att öka från dagens 500 till cirka 1000 år 2030.
– Många av kommunens äldre är friska och pigga pensionärer, men med en fördubbling av antalet 86-plussare på sju år så behöver kommunen fler platser på äldreboenden, säger Jan Bernhardsson som är chef för teknik och service på Båstads kommun.

Kommunens tjänstemän fick därför i uppgift i samband med budgeten för 2022 att titta på var ett nytt äldreboende kan placeras. Det arbetet har nu mynnat ut i en lokaliseringsstudie. Boendet föreslås bli cirka 2200 kvadratmeter stort och få ungefär 54 platser.

De fyra platser som pekas ut som lämpliga i lokaliseringsstudien ligger samtliga i Grevie och Västra Karup.
– I Grevie har vi två alternativ, båda ligger intill banvallen. Det ena är en fastighet som kommunen äger och det andra är fastigheten där NP Nilsson tidigare hade verksamhet, säger Jan Bernhardsson och fortsätter:
– I Västra Karup handlar det om fastigheten intill skolan, där Bjäre Kraft hade verksamhet tidigare, och om ett område väster om skolan där man redan är i gång med en planprocess för att bygga bostäder.

Inget av de fyra föreslagna områdena har en detaljplan ännu.
– Vi kommer att bilda en arbetsgrupp tillsammans med plansidan och vården. Vi ska tillsammans fördjupa oss i förutsättningarna som finns på de fyra platserna och därefter välja en. Sedan kommer det att göras en förstudie som är tänkt att vara klar vid halvårsskiftet i år, säger Jan Bernhardsson.

Kommunen planerar även för ytterligare ett boende som ska stå klart till 2030. Det kommer sannolikt att byggas i Hemmeslöv.