Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-03-02 KL. 16:14

Fysisk aktivitet varje dag i skolan

Fysisk aktivitet  varje dag i skolan

Barn ska röra sig varje dag, det stärker koncentrationen och lärandet. Båstads kommuns skolor ska vara platsen där kunskap och hälsa växer menar Liberalerna i Båstad i en motion.

Att trivas och må bra är en förutsättning för att utveckla förmågan att lära. En grundläggande utgångspunkt kan vara att alla barn och unga erbjuds daglig/regelbunden fysisk aktivitet och att den delen av läroplansuppdraget riktar sig till alla verksamma i skolan. Eftersom alla elever tillbringar en stor del av sin tid i skolan har den en viktig roll för elevers hälsa. Därför bör fysisk aktivitet naturligt finnas med i skolan varje dag menar Liberalerna i motionen.
– För att nå detta mål måste vi hitta bra former i skolan, tillsammans med idrottsrörelsen och friluftslivet. Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering, inte bara för vår kommun men för hela samhället, säger Thomas Andersson (L).

Motionen pekar på att förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet och att det finns oroande signaler angående utvecklingen av barns och ungdomars hälsa, framförallt den psykiska hälsan. Det rör sig om nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern. Dessutom dokumenteras stressrelaterade symtom bland framför allt flickor.
– Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen, förklarar Thomas Andersson.

Nu vill Liberalerna att skolförvaltningen för förskolan, grundskolan och gymnasiet tar fram ett förslag till hur fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever.
– Barn ska röra sig varje dag, det stärker koncentrationen och lärandet. För att nå detta mål måste vi hitta bra former i skolan, tillsammans med idrottsrörelsen och friluftslivet. Det behöver inte nödvändigtvis vara utökning av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utan det kan handla om arbete under raster, samverkan mellan skola och fritidshem, pulshöjande aktiviteter och just samverkan med idrottsrörelsen och friluftslivet, avslutar Thomas.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON