BJÄRE 2022-11-18 KL. 15:00

Gamla industrimiljöer kan bli besöksmål

Av Carina Nilsson

Nordvästra Skåne är fullt av spännande historiska kultur- och industrimiljöer, men de är inte så kända för allmänheten.
Det vill Familjen Helsingborg ändra på och kartlägger nu miljöerna för att kunna utveckla vissa av dem som besöksmål.

Gamla industrimiljöer kan bli besöksmål
Hanna Aili jobbar för Helsingborgs museum och kartlägger gamla industri- och kulturmiljöer i elva kommuner som ingår i Familjen Helsingborg. Foto: Carina Nilsson

I Familjen Helsingborg ingår elva nordvästskånska kommuner som var och en gömmer flera okända berättelser kring kultur- och industrimiljöer.
– Det finns massor av spännande historia som skulle kunna levandegöras och användas i besöksnäringen, säger Hanna Aili från Helsingborgs museum som är projektledare för kartläggningen.

Hanna fokuserar på tiden från 1850 och fram tills idag, alltså industrisamhällets inverkan. Det som förvånade henne mest var att gruvnäringen har varit så stor i kommuner som Höganäs, Bjuv och Åstorp.
– Dessutom var kolet som man ville åt av ganska dålig kvalitet och i stället blev det leran, som från början var en biprodukt, som blev den stora grejen. Man tillverkade tegel, krus, vattenledningar och mycket annat av skånsk lera, säger Hanna Aili.


Inger och Birger Forsbrant berättade om Torekovs sjöfartsmusems verksamhet när Hanna Aili besökte Torekov. Foto: Carina Nilsson


Hanna besökte nyligen Båstad och Bjäre för att lära sig mer om kultur- och industrihistorien på Bjärehalvön.
– Här fanns ingen gruvindustri men däremot sten- och kalkbrytning, både i Båstad och i Torekov, och det är spännande miljöer som man skulle kunna levandegöra. Jag tror inte det är så känt för turisterna som kommer hit, säger Hanna Aili.

I Torekov har sjöfarten och fisket haft stor betydelse. Hanna besökte bland annat Inger och Birger Forsbrant från Torekovs sjöfartsmuseum. De kunde berätta att vissa traditioner lever än, trots att både fiske och sjöfart har minskat i omfattning.
– Det som gladde mig mest var att Torekovsborna fortfarande håller en gammal traditionen vid liv, där man går ner till Skjulet, eller Börsen som den också kallas, och sätter sig för att prata bort en stund på lördagsförmiddagarna, säger Hanna Aili.

På Bjäre utvecklades också turismen till en form av industri väldigt tidigt.


Det lilla lotshuset ingår i Torekovs sjöfartsmuseum. Inger och Birger Forsbrant visade Hanna Aili den unika miljön. Foto: Carina Nilsson


– Det kom redan på 1800-talet med salta bad och kurbad. Sedan växte det snabbt med mycket annat. Båstad ligger före många andra av kommunerna i Familjen Helsingborg när det gäller hur man utvecklat besöksnäringen, men jag tror att man fortfarande kan jobba med att förlänga sommarsäsongen på olika sätt, säger Hanna Aili.

På Bjäre fanns det också tidigt både frukt- och grönsaksodlingar i sådan omfattning att Hanna Aili också räknar in dem som kultur- och industrimiljöer.
– Industriarvets miljöer är inte så uppmärksammade men det är här en majoritet av folket har varit verksamma och haft sitt levebröd. Så de berättar mycket om livsvillkoren för människor förr. Det är också viktigt att lokalbefolkningen känner att de äger sin historia och kulturmiljö, säger Hanna Aili.

Hanna träffade flera olika föreningar på Bjäre under sitt arbete med kartläggningen. Samma arbete ska göras i de andra tio kommunerna i nordvästra Skåne.

Exakt vad projektet ska mynna ut i är inte klart än, men troligtvis kommer ett mindre antal platser att väljas ut där man gör konkreta insatser för att främja besöksnäringen.
– Det är fortfarande väldigt öppet, men syftet är att tillgängliggöra kultur- och industrimiljöer för att fler ska kunna ta del av dem. Vi behöver hitta sätt att stötta dem som jobbar ideellt och kanske hitta nya samarbeten med olika intressenter.

Hon tycker att det finns en väldigt stor potential i alla kommunerna.
– De här miljöerna förtjänar mer uppmärksamhet och med ökad kunskap kommer också en ökad förståelse för nordvästra Skånes utveckling. Att gynna besöksnäringen brukar också medföra att andra näringar runt omkring växer vilket ger en positiv effekt på hela ekonomin, säger Hanna Aili.

Projektet avslutas i juni 2023.