Klik venligst
BJÄRE 2023-05-08 KL. 06:00

Gas och fjärrvärme byttes mot värmpeumpar

Av Carina Nilsson

Förra året lyckades Båstads kommun spara stora mängder energi. Användningen av gas och fjärrvärme minskade med nära 20 procent.

– Vi fortsätter arbetet med att få ner energiförbrukningen, säger Jan Bernhardsson som är kommunens teknik- och servicechef.

Gas och fjärrvärme byttes mot värmpeumpar
Hans Paganus och Jan Bernhardsson från Båstads kommun fortsätter arbetet med att spara energi tillsammans med Dennis Karlsson från Båstadhem. Foto: Carina Nilsson

Förra året redovisade kommunstyrelsen i Båstads kommun ett underskott på cirka 12 miljoner. Underskottet berodde så gott som enbart på höjda el- och energipriser. Men tack vare ett stort arbete från tjänstemännen med att se över hela energiförbrukningen blev underskottet mindre än befarat.

– Vi fick i uppdrag att försöka minska energiförbrukningen. Det handlade både om ett samhällsperspektiv – att elen skulle räcka till för alla – men även om att hålla nere kostnaderna när elpriserna steg, säger Jan Bernhardsson.

Tillsammans med fastighetschef Hans Paganus och Båstadhems tekniska chef Dennis Karlsson har Jan Bernhardsson gått igenom vilka besparingar som har gjorts när de jämfört 2022 med 2021.

Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 18,5 procent medan uppvärmningen med gas minskade med 17,3 procent. El som används för värme minskade med 4,6 procent och fastighetsel med 9 procent.

– Jag uppskattar att det handlar om två-tre miljoner kronor som vi har kunnat spara, säger Jan Bernhardsson.

Kommunen har bland annat prioriterat om i sin investeringsbudget och köpt in värmepumpar.

– Vi har bland annat bytt ut gas som uppvärmningskälla mot värmepumpar på flera platser eftersom gaspriserna steg enormt mycket. I stället har en del annat underhåll fått vänta. Vi har också satsat på bergvärme och solceller när vi byggde skolan i Västra Karup och byggde om Förslövs skola. Det kom väl till pass, säger Hans Paganus.

– Det kostar att göra bytet men på sikt lönar det sig. Med höga energipriser blir återbetalningstiden kortare, säger Jan Bernhardsson.

Kommunen beslutade också att temperaturen skulle vara 20 grader inomhus.

– Det gällde i alla kommunens lokaler utom på äldreboendena. Där har vi haft 22 grader, då det handlar om äldre och sköra personer, säger Dennis Karlsson.

Man har också jobbat med att styra värme och ventilation efter när lokalerna används.

– Vi har bland annat stängt av ventilationen nattetid när lokalerna inte används och då blir det också mindre värme som går ut, säger Hans Paganus.

Ett annat viktigt arbete är att byta ut all belysning mot led och att använda dimmer-funktioner på gatubelysning.

– I stora idrottshallar gör det en stor skillnad med ledbelysning och även när det handlar om gatubelysning. Längs med banvallen har vi till exempel dimrat och minskat belysningen nattetid, men inte släckt ner helt. Här ser vi över om det finns fler platser där vi kan göra likadant, säger Jan Bernhardsson.

Kommunens alla anställda har också uppmanats att stänga av datorer och släcka belysningen när de går hem.

– Kommunen har 1200 anställda så det blir en effekt av det också, säger Jan Bernhardsson.

Arbetet med att spara energi fortsätter även framåt.

– Vi ser samma tendens i år jämfört med 2022 – att energianvändningen minskar. För gas är det minus åtta procent och för fjärrvärme minus fem procent jämfört med första kvartalet 2022. Så vi jobbar för och hoppas att den utvecklingen fortsätter, säger Jan Bernhardsson.