Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-06-20 KL. 11:53

GC-ledens senaste etapper invigda

GC-ledens senaste etapper invigda

Nu är den senaste delen av gång- och cykelbanan på gamla banvallen klar. Sist ut att färdigställas var sträckan mellan Lyavägen och Entré Båstad.

Efter Hallandsåstunneln öppnade för tågtrafik påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen mellan Båstad och Förslöv. Kvar blev banvallen som nu är gång- och cykelled.

Totalt 14 kilometer är nu iordninggjort mellan Båstad och Förslöv. På sträckan som har en maxlutning på 12 promille finns utmed de flesta sträckor en tre meter bred asfalterad del som är lättcyklad och tillgänglighetsanpassad samt en grusad yta för de som föredrar att ha det underlaget oavsett om de cyklar, joggar, promenerar eller rider.
Den nya norra delen mellan Stenhusvägen vid Entré Båstad och Lyavägen kommer vinterväghållas, något som även kommer göras inne i Förslöv på sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen.

Nytt i Grevie är en offentlig toalett där det även finns möjlighet att fylla på dricksflaskor och pumpa cykeln på den fasta pumpen.Johan Mårtensson och Hans Paganus från Båstads kommun cyklar på banvallen. Till vänster den nya offentliga toaletten.

För att belysa att hela denna sträckan nu är klar anordnade Båstads kommun en invigning där kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein med erfaren hand klippte bandet.
– Detta är en investering som vi är mycket stolta över. Det är även en del i att bygga en hållbar kommun. Nu hoppas vi på att denna led ska användas, sa Johan innan klippningen.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON