Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-11-24 KL. 17:29

Generellt är Bjäreborna trygga men oroar sig mest för inbrott

Generellt är Bjäreborna trygga men oroar sig mest för inbrott

Årets trygghetsmätning har kommit. Den visar vilka brott som allmänheten oroar sig mest för. Fortfarande är oron för inbrott i bostad stort vilket toppar i skalan. Sen kommer oron för att bilar kör för fort. Sammantaget har dock oron minskat från förra året.

Undersökningen görs i polisens regi i samarbete med kommunen. Resultaten bygger på svar från 300 personer i Båstad tätort samt 300 från resterande delar av kommunen. Statistiken är även uppdelad på Båstad tätort och resterande del. Men även sammanslagen för att kunna jämföra med andra kommuner.
– Båstad har den lägsta orossiffran i lokalpolisområdet, förklarar Axel Johansson kommunpolis i Båstad.

Siffran är lägre än förra året men högre än de var åren innan 2016 då det ökade rejält. Den ökningen berodde troligen på flyktingvågen som då kom.

Den största oron i kommunen är för bostadsinbrott i egna hemmet. Trots att siffran på faktiska inbrott har sjunkit så står oron fast.
– Det är högst förklarligt att det ser ut så efter förra årets stora informationskampanj om inbrotten och DNA-märkning. Sen har det lett till att många har DNA-märkt sina saker, skaffat bättre belysning och bättre lås med mer. Sånt leder till färre inbrott men risken för att bli drabbad finns alltid, säger Axel.

Att ligorna, främst från Östeuropa, fortfarande härjar är en realitet.
– Du kan skydda dig med alla möjliga medel men ändå bli drabbad. Har ligorna siktat in sig på ett visst objekt eller hus så tar de vad de söker och sticker fort från platsen. Men ju bättre skydd man har ju större möjlighet att de väljer något annat objekt. Ska man skydda objekt helt och hållet ska de vara förvarade i bankfack, förklarar Axel.

Under ett år har nu privata bolaget Bevakningsgruppen jobbat med att patrullera centrala Båstad och skydda de hemmen som anslutit sig till tjänsten. Ett jobb som inte polisen har resurser till i samma utsträckning men ser positivt till.
– De gör stor nytta. Deras verksamhet är en stark bidragande orsak till att inbrottssiffrorna inte är högre än vad de är. Sen är de bara i centrala Båstad tätort men det är också den enskilt mest drabbade platsen. Där bor mest folk samlat och det finns många stora fina hus.

Den andra saken som oroar folk är bilar som kör för fort.
– Det är ett ständigt klagomål. Överallt där det görs trygghetsmätningar kommer detta upp.

Är det ett riktigt problem eller ett uppfattat problem?
– På vissa vägar är hastigheterna för höga. Vi samarbetar med kommunen och gör mätningar på genomsnittshastigheter på vägar för att bilda oss en uppfattning om hur många som kör för fort och när. Vi vet vilka vägar som det är ett problem på. Sen hjälper det mest för stunden om vi står där och plockar fartsyndare med laser. Enda sättet att få ner hastigheterna är att bygga bort dem med vägbulor, rondeller eller annat. Men det är många att ta hänsyn till, bilister, tung trafik, bussar, sjuktransporter, utryckningsfordon med fler. Vi för samtal med väghållarna för att försöka få bukt på det.

Tydligen så är folk inte eniga i sitt tyckande och handlande.
– När vi gör mätningar märker vi att samma människor som klagar på att folk kör för fort kör ofta själva kör för fort, säger Axel. De vi verkligen vill få fast är de som kör jättefort och farligt, ofta på nätter, men det förutsätter att vi kan ta dem på bar gärning.

En plats som diskuterats på senare tid är korsningen vid Boarp där det var en olycka med dödlig utgång i somras och flera dödsolyckor har skett där förr.
– Att ändra 70-skyltarna till 50 skulle vara ett steg i rätt riktning men folk kommer fortfarande att köra för fort. Det enda sättet att göra den korsningen säkrare är att bygga bort problemet med till exempel en rondell. Vi från polisen stöder att göra en åtgärd där men det är väghållarens beslut.

Är det en stor differens mellan brotten som begås och oron över att drabbas av brott?
– Ja, det är det och det är likadant överallt. När det händer något stort så skrivs det om det mycket i media och då ökar oron.

Genomgående i Båstads kommun är oron för bostadsinbrott och bilar som kör för fort. Det som på senare tid har minskat är oron för berusade personer utomhus och trygghetskänslan utomhus har förbättrats.
– Sammanfattningsvis så upplever folk i Båstad sig som trygga. Vi är på rätt väg men kan alltid bli bättre. Trafikövervakningen kan vi aldrig sätta in nog av men trafikproblemen måste i grunden byggas bort. Oron om inbrott är det bra att folk har medvetenhet om och då skyddar sig. Det är något som man som enskild person kan påverka med egna åtgärder, avslutar Axel.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON