BJÄRE 2022-08-28 KL. 12:00

Gödsel ska stoppa ogräsens värsting

Av Carina Nilsson

En torr och blåsig försommardag flyttar sig ofta tonvis med jord över Laholmsslätten. För att minska problemet vill bönderna få dispens för att sprida stallgödsel.

– På köpet skulle vi kunna minska spridningen av de ogräs som på sikt hotar livsmedelsförsörjningen, säger Anders Nilsson som är ordförande i LRF:s kommungrupp i Laholm.

Gödsel ska stoppa ogräsens värsting
Anders Nilsson med en planta hönshirs, ett av världens värsta ogräs som har fått stor spridning i hela södra Sverige. Foto: Carina Nilsson

Ogräset som Anders Nilsson syftar på är i första hand hönshirs. Sedan torkan 2018 har ogräset fått en stor spridning i hela södra Sverige. Förra året var väldigt många fält i både södra Halland och på Bjäre drabbade.

– 2018 importerades mängder av foder där man inte riktigt hade koll på innehållet. Det är säkert en förklaring till den stora spridningen men jag skulle också uppmana allmänheten att kontrollera vad som finns i fågelfröblandningar och liknande, säger han.

Hönshirset räknas som ett av världens värsta ogräs, och det kan minska skörden drastiskt genom att det tar åt sig kvävet i marken. Hönshirset trivs i bar mark där jorden är blottad.

– Det gör att det lätt tar fart där vi odlar majs, potatis eller sockerbetor, där man har ett radavstånd mellan varje planta. Där vi odlar vall, alltså gräs, trivs det som regel inte alls, säger Anders Nilsson.


Jordrök är ett problem på Laholmsslätten under torra försommardagar. Foto: LRF


Har ogräset väl kommit in i odlingen sprider det sig lätt med maskiner, halm och inte minst jord.

Och det är jordspridningen som LRF:s kommungrupp vill ha kommunpolitikernas hjälp med.

– Vi har väldigt många lätta jordar i kommunen, vilket innebär att när det blir torrt under våren och försommaren så får vi en stor jordflykt om sådden inte har hunnit etablera sig än. Och finns det frön av hönshirs så flyger de med och vi får en ännu större spridning, säger Anders Nilsson.

Ett sätt att få bukt med jordflykten är att lägga ut stallgödsel med halm i, eller fast gödsel som det också kallas.

– Stallgödseln binder jorden, men ska vi få den att hindra jordflykten behöver vi dispens från de regler som finns idag. Politikerna har en möjlighet att ge sådan dispens, det finns flera skånska kommuner som har gjort det, säger Anders Nilsson.

Han är djupt bekymrad över utvecklingen och hoppas att de kommer att få gehör hos politikerna.

– Får vi inte bukt med hönshirset så kan vi till sist inte odla det som behöver sås på våren. Ogräset är helt klart ett hot mot livsmedelsförsörjningen, och det sista man vill som bonde är att köra ut med ogrässprutan om det finns andra sätt, säger Anders Nilsson och fortsätter:

– Vi har en mycket bra dialog med kommunpolitikerna. Vi hoppas att vi kan få dem att förstå hur viktigt det här är och att vi kan hitta en lösning, säger Anders Nilsson.