Klik venligst
BJÄRE 2024-05-13 KL. 04:58

Gott om jobb gav plus i kassan i Båstad

Av Carina Nilsson

Båstads kommun gick plus 22 miljoner kronor när ekonomin för år 2023 summerades. Pengarna blir ett välkommet tillskott till framtida investeringar i skola, vård och omsorg.

Gott om jobb gav plus i kassan i Båstad
22 miljoner plus blev det för Båstads kommun när 2023 års räkenskaper summerades. Foto: Bildbyrån

Kommunen presenterade nyligen sitt ekonomiska resultat för 2023 i en årsredovisning. Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) är nöjd med hur det till sist föll ut.

– Det blev 22 miljoner plus vilket var 17 miljoner bättre än budget. Det är vi väldigt nöjda med, i synnerhet i dessa tider, säger han.

Den främsta förklaringen till överskottet är att arbetsmarknaden gick bättre än väntat.

– Fler än vad vi trodde hade jobb vilket gav högre skatteintäkter än vad prognosen pekade på. Nämnderna har också haft bra koll på kostnader och utgifter, säger Johan Olsson Swanstein.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) berättar att det överskott som blev i kommunkassan 2023 behövs för framtida investeringar. Foto: Arkiv

I Båstad var det en mycket stor andel ungdomar som antingen hade jobb eller studerade och det var även en stor andel personer som lämnade etableringen efter 90 dagar för att börja studera eller arbeta.

– Vi har haft en mycket bra arbetsmarknad i Båstad som vi hoppas håller i sig. Ett mål i kommunen är att alla efter förmåga ska vara självförsörjande, det känns jättebra att vi har så fina siffror på det området, säger Johan Olsson Swanstein.

Överskottet kommer att användas för framtida investeringar.

– Kommunen har vuxit mycket de senaste åren och därför har vi behövt investera i framför allt skolbyggnader men också lokaler för vård och omsorg, säger Johan Olsson Swanstein.

Många stora investeringar har dock inneburit att även skulderna har ökat. Kommunkoncernens lån ökade till en miljard kronor och Johan Olsson Swanstein ser att man behöver vara observanta här.

– Vi har gjort viktiga investeringar som är nödvändiga för välfärden. Hade vi inte gjort det hade vi suttit i en värre sits, men vi behöver vara observanta på våra skulder och det är viktigt att vi har en strategi framåt, säger han.

Att Riksbanken nu har sänkt räntan ser han som positivt.

– Det påverkar förstås kommunens ränteutgifter även om det beror på bindningstid på lånen och annat, men framför allt påverkar det hushållen positivt. Vi ser i 2023 års resultat hur otroligt viktig arbetsmarknaden är för hela ekonomin och jag hoppas att Båstad kan behålla den starka arbetsmarknaden och låga arbetslöshet som vi har haft, säger Johan Olsson Swanstein.