Klik venligst
BJÄRE 2023-09-13 KL. 08:06

Grisbönder lugna trots svinpesten

Av Carina Nilsson

Den afrikanska svinpesten har nått Sverige och flera smittade djur har hittats i Bergslagen. Men de halländska grisbönderna är lugna.

Grisbönder lugna trots svinpesten
Mikael Ingemarsson är grisbonde och odlar även spannmål. Halmen används som strö till grisarna och skörden är i full gång. Foto: Johan W Jönsson.

– Vi har haft smittan på lika långt avstånd – fast söderut – under många år, säger Mikael Ingemarsson från Lilla Tjärby utanför Laholm.

För ett och ett halvt år sedan byggde lantbrukaren Mikael Ingemarsson i Lilla Tjärby utanför Laholm upp en grisbesättning. Idag har han 100 suggor integrerat, vilket betyder från smågris till slaktgris. Han odlar spannmål och potatis samt föder upp köttdjur.

– Med flera ben att stå på minskar man sårbarheten, säger han.

Att den afrikanska svinpesten nu har hittats på flera vildsvin i Sverige är inte särskilt förvånande anser Mikael.

– Nu har vi viruset cirka 60 mil norr om oss, men flyttar man sig lika långt söderut, till Polen och Baltikum, så har smittan funnits där i många år. Det är självklart tråkigt att man har hittat det i landet, men risken har funnits i många år, säger han.

Än så länge känner han ingen oro för att hans egna djur ska smittas. Hygien- och smittskyddsreglerna är strikta och har funnits i många år.

– Vi har noggranna rutiner för vem som får gå in i stallarna, och även för egen del är det klädbyte som gäller innan jag går in i stallet, säger han.

Anledningen är framför allt salmonella, som också kan spridas med vildsvin berättar Mikael som även är jägare.

– Jag tar inte in skjutna vildsvin på gården på grund av smittorisken. Vi har höga krav på djurhälsan i Sverige och det är viktigt att värna om det, säger Mikael.

Skulle smittan komma närmre ser Mikael främst risker med att den kan komma in med halmen som används som strömedel i grisarnas boxar.

– Fodret jag använder är värmebehandlat så där finns ingen smittorisk. Men skulle det röra sig smittade vildsvin i spannmålen så är det klart att det finns risk för att halmen kan bära med sig virus. De grisbönder som finns i närheten av de smittade vildsvinen har såklart anledning att vara oroliga. Det finns andra strömedel än halm men de kostar också mer, säger Mikael.

Mikael Ingemarsson är inte rädd för afrikansk svinpest så länge den inte kommer betydligt närmre Halland. Foto: Johan W Jönsson

Han hoppas att de åtgärder som myndigheterna har tagit till räcker för att stoppa smittan.

– Det gäller också att allmänheten tar det på allvar och inte klampar runt i spärrområdet. Jag tror också att det hade varit bra om man minskade ner vildsvinsstammen i landet, säger han.

Mikael hoppas att konsumenterna fortsätter köpa och äta svenskt fläskkött.

– Inga fall har hittats hos svenska tamgrisar (i början av vecka 37, reds anmärkning) och svinpesten är absolut inte farlig för oss människor, till skillnad från salmonella till exempel, säger han.