Klik venligst
BJÄRE 2023-09-13 KL. 10:00

Grisföretagare hoppfulla om kampen mot svinpest

Av Carina Nilsson

– Det finns såklart finns en oro för vad smittan med ASF kommer att innebära, men branschen har strikta rutiner för smittskydd sedan en lång tid tillbaka. Det säger Magnus Arvidsson från Varberg som är ordförande i Hallands grisföretagare.

Grisföretagare hoppfulla om kampen mot svinpest
Afrikansk svinpest har nått Sverige. Men flera grisföretagare är inte oroliga, smittskyddskraven är redan höga. Foto: Bildbyrån/Arkiv

– Det är inte roligt att vi har fått in det i Sverige men det kommer inte heller som en jätteöverraskning. De som har utegrisar är så klart mer i riskzonen för smittan, men de som har grisar i stall har under lång tid jobbat med hygienrutiner och smittskydd, säger han och fortsätter:

– Ända sedan vi hade ett stort salmonellautbrott i Avesta på 1950-talet har vi jobbat för att Sverige ska vara salmonellafritt och att smittan inte ska nå konsumenterna. Där är vi unika i vårt land.

Magnus Arvidsson är ordförande i Hallands grisföretagare. Foto: Privat

Under måndagsmorgonen kom också beskedet från flera olika länder som Australien, Ukraina och Japan att de stoppar importen av svenskt griskött.

– Vi är inte självförsörjande på fläskkött i Sverige, så jag tänker att köttet borde gå att sälja i Sverige. Vi har ingen smitta bland våra tamgrisar och viruset är helt ofarligt för människor.

Magnus Arvidsson tycker att det var tur i oturen att den afrikanska svinpesten dök upp i området runt Fagersta.

– Det är inte så tätt mellan svinbesättningarna där vilket minskar risken för smitta till tamsvin. Vi får också heja på det fina jobbet som görs där uppe nu för att begränsa smittan. Jag hoppas och tror att man kan utrota sjukdomen. Den största smittorisken finns bland vildsvinen, kanske behöver man minska ner vildsvinsstammen, för att komma tillrätta med det, säger han.

Fakta: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA har påvisat fler positiva vildsvin inom zonen. Efter att proven från de kadaver som provtogs under gårdagen har analyserats är det totalt tretton positiva fall av afrikansk svinpest hos vildsvin.

Erfarenheter från de länder i Europa som drabbats under det pågående utbrottet visar att tidig upptäckt av en eventuell introduktion av smittan är en förutsättning för att kunna begränsa smittspridningen, kontrollera sjukdomen, och på sikt utrota den.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västman­lands län. I den smittade zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Källa: SVA och Jordbruksverket (informationen hämtad den 12/9 2023)