Klik venligst
BJÄRE 2021-12-16 KL. 17:00

Hållbarhetsavtal peppar företag att jobba mer med hållbarhet

Av Peter Jakobsson

Båstad Turism & Näringsliv har nyligen tagit fram ett hållbarhetsavtal för kommunens företag med förhoppning att så många företag som möjligt signerar avtalet och bidrar till ett hållbart Båstad och Bjärehalvön. Målet är 200 signerade hållbarhetsavtal inom två år.

Hållbarhetsavtal peppar företag att jobba mer med hållbarhet
Annika Borgelin visar checklistorna i den analoga handboken. Det finns även möjlighet att fylla i checklistor och avtal digitalt.

Varför har ni tagit fram en hållbarhetshandbok?
– Det är en del i projektet ”Konkret hållbarhetsmodell” med stöd från Tillväxtverket. Det pratas mycket om hållbarhet och många vill jobba med det men kanske inte vet hur man ska göra rent konkret. Vi ville förenkla och ge ett verktyg med hållbarhetshandboken och avtalen, förklarar Annika Borgelin vd på Båstad Turism & Näringsliv.

Handboken är skapad utefter Bjäreföretagens behov.
– Vi har fått hjälp av ett konsultföretag med att ta fram handboken. De har gått genom hur det ligger till med hållbarhetsarbetet på Bjäres företag och tagit fram handboken efter det, förklarar Annika.

Vi behöver sluta prata och göra saker rent konkret enligt Annika. I Handboken finns enkla konkreta saker som man kan göra på sitt företag för att bli mer hållbara. Det finns checklistor man kan fylla i och avtal att signera.
– Med checklistorna ser man tydligt vad och som görs och inte görs. Det är inom olika områden så som energianvändning, källsortering, jämställdhet, tillgänglighet med mera.

Efter ifyllda checklistor signeras avtalet.
– Genom att skriva under avtalet säger man att man vill vara med och bidraga i omställningen till ett mer hållbart Båstad och Bjärehalvö. Sen får alla göra det så gott de kan. Vi samlar in avtalen och kommer påminna företagen om att varje år fylla i checklistorna för att göra en självskattning och se hur de förbättrar sig inom olika områden.

Nu är det nästan 20 företag hittills som signerat avtalet men målet är 200 signerade hållbarhetsavtal inom två år.
– I det stora är det bra för Båstad/Bjäre om vi har 200 företag som skrivit under på att de jobbar aktivt med hållbarhet. Det visar att företag här tar hållbarhet på allvar. Några av de som signerar avtal kommer även att erbjudas hållbarhetscoaching, berättar Annika.

Det är en blandning av mindre och större företag som hittills skrivit under avtalet.
– Responsen har varit jättebra från de företag som hittills skrivit under.

Enn som skrivit under är Åkagårdens GK..
– Vi fick reda på handboken och avtalet i ett mail och nappade direkt, säger Cia Pettersson Vd på Åkagårdens Golfbana.

Hur hjälper hållbarhetshandboken, checklistorna och avtalet er i ert hållbarhetsarbete?
– Vi ser att det finns mycket vi gör och att det finns mycket kvar att göra. Det väcker medvetenhet kring frågorna.

Inom vilka områden jobbar ni med hållbarhet?
– Inom alla, vi tänker på det i vårt dagliga arbete och alla beslut vi tar.

Vad ger det er?
– Vi vill vara med och bidraga till ett mer hållbart samhälle, berättar Cia.

Text & foto: Peter Jakobsson

Några av de företag som skrivit på hållbarhetsavtal


BeslagDesign AB
Åkagårdens Golfbana AB
TP- Byrån
Båstad Camping AB
Design House Stockholm
Hållbar Hantering I Båstad AB
Ladan i Boarp
Hotel Skansen
Hotell & Restaurang Hovs Hallar
Tvättservice i Båstad AB
Little Big Ideas
Ord och Tanke
Förslövs Bygdegård
Arena Båstad
Tyga Gård AB
MMB Båstad AB
Kranpunkten i Båstad Aktiebolag
Swedbank
SOEDER Countryhouse & Kitchen