Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-06-09 KL. 08:49

Haga Park ska äntligen börja byggas i Förslöv

Haga Park ska äntligen börja byggas i Förslöv

Fem år efter första tankarna på ett nytt vård- och omsorgsboende på södra sidan av halvön är nu byggstart beslutat. Våren 2020 hoppas de att nya boendet Haga Park med 48 lägenheter ska stå klart i Förslöv. Det är ett större steg för mänskligheten än Armstrongs första steg på månen tycker Eddie Grankvist.

Ett större vård- och omsorgsboende på södra sidan har länge saknats. I dagsläget finns endast åtta platser där.
– Vi tog fram ett nytt vård- och omsorgsprogram där en av punkterna var att planera för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunens södra del efter att vi analyserat framtida behov. Programmet antogs av kommunfullmäktige 2013. Men vi trodde ju då att det skulle bli färdigt långt tidigare än det kommer att bli, berättar Iréne Ebbesson (S) vise ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Sen blev ärendet bara liggande i flera år utan att något gjordes.
– Det låg helt stilla fram till sent 2015 innan vi tog upp dialogen kring detta på nytt, säger Eddie Grankvist (BP) ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Iréne och Eddie menar att anledningen till att ärendet blev liggande i flera år var att det var väldigt turbulent inom Vård- och Omsorg under en tid med bland annat flera chefsavhopp. Under 2016 bildades en grupp som började jobba med var och hur detta nya boendet skulle kunna byggas.
– Först var vi inne på att bygga ut befintliga Ängagården som ligger på andra våningen i vårdcentralhuset i Förslöv. Men den marken är väldigt dålig att bygga på, säger Iréne.
– Då pratade vi om att skapa 28 platser men vi insåg snabbt att det aldrig kommer att räcka för framtida behov. Då fick vi tänka om, förklarar Eddie.Inom det inringade kommer Haga Park att byggas.

De vände då blicken mot den marken där det nu ska byggas. Det är en större yta som räcker för det nu planerande boendet. Ett reviderat program antogs i februari 2017 och efter det fick Båstadhem i uppdrag att ta fram ritningar för boendet. En grupp med olika intressenter och experter var med och utformade kraven och önskemålen för boendet.
– Vi ville bland annat att alla lägenheter skulle få ett allrum med köksavdelning, ett väl tilltaget hygienutrymme samt tvättmaskin och torktumlare, berättar Iréne.

Boendet kommer att innefatta 48 lägenheter, på cirka 35 kvadrat, fördelade på två plan med 12 stycken lägenheter i varje flygel, gemensamhetsutrymmen, allmänna utrymmen avsedda för gemensamma aktiviteter och personalutrymmen.
– Det kommer finnas väl tilltagna gemensamhetslokaler; matsalar, samlingsrum och vardagsrum. Entré och korridorer kommer utnyttjas med lite sittplatser och gruppmöbleringar. Det blir även ett inglasat uterum som är så väl tilltaget så det går att köra ut sängar. I bottenplan kommer det finnas gymnastikutrymme och gym, beskriver Iréne.


Haga Park är ett vård- och omsorgsboende för personer som fått biståndsbeslut på att de behöver tillsyn dygnet runt som inte kan uppfyllas i det egna hemmet.
– Det finns många äldre som kan bo kvar hemma men som behöver få en social samvaro med andra äldre. Till Haga Park ska dessa kunna komma för att äta lunch eller för att umgås och medverka på olika träffar, berättar Iréne.

När Haga Park står klart beräknas behovet av boenden vara täckt.
– Finessen med detta boendet är att vi tänkte lite längre ändå. Det är planerat utifrån att man i framtiden kan bygga till en vinkel ytterligare där fler lägenheter kan finnas, berättar Eddie.

När boendet är klart kommer kommunen att stänga några andra boenden, bland annat gamla Bjärehemmet, och flytta de personerna. – Vi kommer inte ha något boende på västra Bjäre när det har stängt men i framtiden kanske det måste till något nytt på västra sidan, förklarar Eddie.

Platserna räcker precis
I dagsläget har kommunen 123 platser vilka alla är fulla och 17 personer i kö.
– Det hade varit tacknämligt om det nya boendet redan var på plats idag för då hade vi kunnat hantera kön. Sen har vi lite ont om kortvårdsplatser, konstaterar Iréne.

När nya boendet är klart och kommunen lämnat några andra kommer det finnas totalt 161 boendeplatser. Enligt nämndens beräkningar kommer behovet 2020 vara just 161 platser inräknat fast- och korttidsplatser.
– I Lokalförsörjningsplanen, som vi har gjort i nämnden nyligen, har vi lagt in att vi ska börja planera för ett boende i den västra delen av Bjäre. Enligt den demografisk beräkningen är vi 2025 uppe i ett behov av 187 platser. Men mycket kan hända fram till dess och vi måste anpassa oss till utvecklingen, förklarar Iréne.

Båstad har, jämfört med andra kommuner, friska äldre personer. Det är mindre andel av de äldre som kräver speciella boenden men samtidigt så är det en stor del av befolkningen i Båstad som är gamla.

Eddie Grankvist (BP) och Iréne Ebbesson (S)

Framtida rekrytering
En utmaning inför framtiden inom vård- och omsorg är rekrytering. Till Haga Park kommer personal flyttas från de andra boenden som läggs ner men framgent kommer ett behov av ny personal.
– Vi i organisationen har fått påpekande att vi har en brist på antalet personer som är ute på fältet och jobbar. Det svåra är att hitta folk som är intresserade av att jobba med äldre. Ungdomar visar dåligt intresse men vi märker annat intresse för de nya svenskarna som kommer utifrån. De har en helt annan känsla gentemot de som är äldre men där har vi problemet med språket, säger Eddie.

Kostsamt bygge
Efter semestrarna ska bygget starta och de siktar på att de första kan flytta in hösten 2019. Det kommer förhoppningsvis att byggas i etapper så några kan flytta in även om inte hela bygget är klart. Totalt kommer boendet kosta 120 miljoner.
– I planeringsstadiet var vi uppe på 150 miljoner men det har ritats om och anpassats till en lite mindre prislapp. Vi får hoppas att den kan hållas. Gärna med några kronor över, hoppas Eddie.

”Äntligen!” sa Eddie på KF när beslutet togs.
– Vi från nämndens sida är tacksamma att byggbeslutet nu är taget och önskar att det blir klart ju fortare desto bättre, säger Iréne.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON
ILLUSTRATIONER: Arkitektkontor Tengbom, Arkitekt Jonas Torle