Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-2-5 KL. 11:30

Hallå där NSR: – Varför måste vi visa legitimation?

Hallå där NSR: – Varför måste vi visa legitimation?

Sedan en tid tillbaka registrerar NSR namn och personuppgifter på de privatpersoner som lämnar färdigt avfall på bland annat anläggningen i Ängelholm. En läsare kontaktade tidningen och undrade vad anledningen till detta är och vi skickade frågan vidare till Pernilla Ringström som är Enhetschef för kommunikation och kundservice på NSR.

Varför registrerar NSR privatpersoner som lämnar farligt avfall?
– Enligt gällande lagkrav har NSR, som insamlare av farligt avfall, en antecknings- och rapporteringsskyldighet som innebär att vi måste säkerställa om avfallet är verksamhetsavfall eller avfall från hushåll. Det gör vi genom att legitimera varje person som lämnar in farligt avfall.

Hur hanteras uppgifterna hos er?
– Vi måste spara våra anteckningar om farligt avfall i tre år men inga personuppgifter rapporteras in till avfallsregistret utan endast den totala vikten på olika sorters avfall från privatpersoner. Dessa uppgifter rapporteras till Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter samt blir ett underlag till Sveriges avfallsrapporter till EU.


Pernilla Ringström, Enhetschef för kommunikation och kundservice på NSR.

Nekar ni någon att lämna avfall om denna inte vill registrera sig?
– Ja det gör vi.

I era miljöbodar krävs inte samma registrering, vad är skillnaden?
– Skillnaden är att miljöbodarna endast är till för en typ av kunder, nämligen privatpersoner, medan återvinningscentralerna är öppna för både företagare och privatpersoner. Därför behöver samtliga kunder legitimera sig för att få lämna farligt avfall, så att vi kan skilja dessa kundgrupper åt, enligt vår lagstadgade skyldighet.

Text: Joakim S Ormsmarck
Foto: NSR