BJÄRE 2023-05-18 KL. 15:00

Han blir ny ordförande i tillgänglighetsrådet

Av Carina Nilsson

Kristdemokraten Krister Lilja är ny ordförande för det kommunala tillgänglighetsrådet i Båstads kommun.

Han blir ny ordförande i tillgänglighetsrådet
Krister Lilja är ny ordförande för det kommunala tillgänglighetsrådet. Foto: Peter Jakobsson

Krister Lilja är bland annat ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Han har nu valts till ny ordförande för det kommunala tillgänglighetsrådet.

Krister Liljas roll som ordförande blir att vara en länk mellan politiken och föreningar, seniorer och andra organisationer som berörs av tillgänglighetsfrågor på olika sätt.

Beslutet att utse Krister Lilja fattades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.