BJÄRE 2022-08-16 KL. 07:00

Handlingsplan sätter fokus på psykisk ohälsa

Av Carina Nilsson

Båstads kommun har tagit fram en handlingsplan för att kunna arbeta förebyggande med psykisk ohälsa och suicid.

– Vi behöver verkligen jobba på många plan för att förebygga psykisk ohälsa, eftersom det berör oss alla, säger Thord Hjortenskiöld som är kommunens psykiatrisamordnare och som vill involvera hela kommunen i arbetet.

Handlingsplan sätter fokus på psykisk ohälsa
-- Det fanns en bred enighet i kommunen om att anta en handlingsplan för psykisk ohälsa, säger Thord Hjortenskiöld. Foto: Carina Nilsson

Det fanns en bred enighet i kommunen om att ta fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa förra året. Nu är handlingsplanen klar.

– Psykisk ohälsa innehåller hela spannet från att man har lätt ångest till den yttersta handlingen som är självmord. I Sverige dog 1500 människor i självmord under 2020, medan antalet trafikdöda var 204 och antalet som mördades eller dräptes var 124. Den psykiska ohälsan ökar i hela landet, och vi kände att vi behövde göra mer för att förebygga, säger Thord Hjortenskiöld.

Han kommer nu att arbeta med att implementera handlingsplanen både internt i kommunen och externt på företag, föreningar och andra organisationer.

– Jag kommer att hålla en utbildning på cirka en och en halv timma där man framför allt lär sig att se tecken på psykisk ohälsa och att fånga upp dem. Det handlar också om risk- och skyddsfaktorer samt lite statistik.

För att kunna fånga upp personer som mår dåligt gäller det att våga fråga, och att vara uppmärksam på personer i sin närhet, menar Thord.

– Ett tecken på att någon inte mår bra kan vara att man inte beter sig riktigt som vanligt. En person som vanligtvis är glad kanske ler lite mindre. Det kan vara att en pojk- eller flickvän har gjort slut. Ser man en sådan förändring gäller det att våga fråga, säger Thord och fortsätter:

– Personen kanske inte berättar något första gången man frågar hur det är, men kanske andra eller tredje gången. Det gäller att inte ge upp.

I Båstad är den psykiska ohälsan stor bland de äldre.

– I medelåldern utlöses psykisk ohälsa ofta av en yttre orsak som skilsmässa eller att man förlorar jobbet. När man blir äldre är det oftare sjukdomar eller att man får en funktionsnedsättning av något slag som är den utlösande faktorn, säger Thord Hjortenskiöld.

Thord vill också ta död på två myter om psykisk ohälsa. Det ena är att man inte ska våga fråga om en person har tankar på självmord?

– Man har länge trott att ”man ska inte väcka den björn som sover”. Men för den som mår dåligt innebär det oftast en lättnad att kunna prata om saker. Att någon frågar innebär också att man blir sedd, det värsta är ofta en tystnad, säger han.

Den andra myten handlar om att män ska vara starka och klarar att hålla saker inom sig.

– Men det är ingen som mår bra av det. Jag tror att de yngre generationerna är mer öppna men det borde vara lika naturligt att gå och prata med någon som att söka läkare om man har ont i benet, säger Thord.

Ett av målen i handlingsplanen handlar också om att förebygga i den fysiska miljön.

– Här är räddningstjänsten duktiga på att fånga upp så kallade hot spots. Det kan vara platser där det är väldigt lätt att ta sig upp på tågspåret till exempel. Kan vi bygga bort dem kan vi rädda liv. Allt det här handlar om att jobba så brett som möjligt och att vi får med alla kommunens invånare, säger Thord Hjortenskiöld.

Vad kan man då själv göra för att förebygga psykisk ohälsa? Thord tipsar om några saker:

– Man måste försöka hitta den lilla lyckan i sitt liv, att utöva ett intresse eller att gå och träna, all fysisk aktivitet är bra mot psykisk ohälsa. Att umgås med familjen och att vara så social man kan, vi är människor är sociala varelser.

Thord tror att både pandemin och allt som har hänt efteråt, med krig och försämrad ekonomi för många, kan leda till ytterligare psykisk ohälsa.

– Jag tror att den stora smällen kan komma om ett eller två år, därför är det extra viktigt att vi får så många som möjligt med oss i det förebyggande arbetet, säger han.

Fakta: kommunens checklista:
Är du orolig för någons psykiska hälsa?

1. Fråga hur personen mår
2. Visa att du bryr dig och vill lyssna
3. Förmedla att det finns hopp och betona att det finns hjälp
4. Håll kontakten och stäm av regelbundet

Det är viktigt att du reagerar när du märker att någon inte mår bra. Tänk inte att ”någon annan” ska göra det.