Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-3-28 KL. 09:14

Har hundratals lokala tjänstemän trängt sig före i vaccinationskön?

Har hundratals  lokala tjänstemän trängt sig före i  vaccinationskön?

Att sociala medier idag är en stor del i människors vardag är inget nytt. På många sätt fyller dessa kanaler en viktig del i människors liv, inte minst genom de lokala sidor och grupper som skapas på exempelvis Facebook. Samtidigt är sociala medier en stor källa till rykten, spekulationer och rena lögner. Med artikelserien Fejk eller Fakta kommer Bjäre NU att gräva sig ner i denna något grumliga värld för att helt enkelt bena ut vad som är just fejk… eller fakta.

I slutet av förra veckan publicerades inlägget här intill i en av Bjärehalvöns lokala grupper på Facebook. Kontentan är ganska enkel, skribenten menar att kommunen genom kommunstyrelsen har gjort ett avtal med SPF för att kringgå vaccinationsordningen och istället för att vaccinera de äldsta i samhället välja att vaccinera ett hundratal kommunala tjänstemän.

Ganska snabbt började kommentarerna ramla in och det fanns såväl de som förfärades som de som ifrågasatte det som skrevs. Men vi kände att vi ville försöka ta reda på dels varför inlägget publicerats och dels hur berörda parter ser på det hela.

Vi började med att gå direkt till källan, den kommuninvånare som lagt ut inlägget och startat diskussionen. Under vår intervju som sker via messenger står det ganska snabbt klart att det inte finns några egentliga källor att tala om. Mycket handlar om rykten som nått personen i matbutiken, på golfbanan och under promenader. På frågan vad som fått hen att skriva att det funnits möten mellan SPF och kommunstyrelsen får vi veta att denna information kommer från en annan invånare som ”berättat att Gunilla träffar Johan Swanstein i ärendet. Dessutom står det i Tidningen Senioren om att folk gått före i kön i roffat åt sig och riskerar liv och hälsa bland seniorer.”

Gunilla som det refereras till är Gunilla Linghoff. Hon är ordförande i den lokala SPF-föreningen Båstad Bjäre och hon berättar att hon reagerat kraftigt på påståendet.
– Jag är oerhört ledsen att SPF drabbats av fantasier utan någon grund. Vår organisation värnar om alla seniorer i kommunen. Vi har aldrig haft något med vaccin att göra och kan inte påverka att vaccin inte finns, menar hon och fortsätter. Det finns ingen grund till detta. Alla pensionärer kallas av Region Skåne och det är inget som kommun eller någon annan kan påverka. SPF värnar om alla pensionärers bästa och vi driver en stor verksamhet tillsammans för att sprida glädje i dessa tider.

Även Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande, är upprörd när tidningen når honom.
– Detta är trams, och helt felaktigt. Denna typ av desinformation blir i längden samhällsfarlig. Det är viktigt viktigt att korrekt information når ut till kommuninvånarna, inte minst i det läge som vi befinner oss i nu mitt i en pandemi, menar han.

Hårda fakta är att det är Region Skåne som helt ansvarar för planering och genomförande av vaccineringen i såväl Båstad som resten av regionen. Att det skulle förekomma någon form av organiserad förhandling kring vilka som ska få vaccin är med andra ord helt taget ur luften.

Som en avslutning ställde vi frågan till trådstartaren hur hen ser på detta nu när fakta finns på bordet. Hen menar att hen bara berättat det hen fått höra från andra ”eftersom både Johan och Gunilla lade locket på” samt att kommunen skapat ”så mycket oro genom att brista i informationen och öppna upp för spekulationer”.

Det vi kan konstatera är att det är mycket svårt att se att ett lock lagts på eftersom det uppenbarligen inte funnits något att lägga locket över. Att informationen kring vaccineringen kan ha övrigt att önska är en helt annan sak, dock ligger detta som sagt på Region Skåne.

Text & foto: Joakim S Ormsmarck