Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-09-23 KL. 12:45

Heden står klar att bebyggas och få liv

Heden står klar att bebyggas och få liv

På området Heden i Hemmeslöv slingrar sig nya gator kantade av tomtpinnar som markerar ut de tomma tomterna på området. Tomterna som kommunen säljer erbjuds till de som står i den kommunala tomtkön. Första etappens erbjudanden har fått svalt intresse.

Gator, belysning, cykelvägar och trafikskyltar samsas med en helt ny lekplats för barnen och utegym för de större på området. Det som nu saknas är husen på de totalt 89 tomterna som när de är byggda och inflyttade kommer ge liv till det nya bostadsområdet i Båstads nordligaste del.

I första etappen erbjöds de 50 första personerna i tomtkön 29 tomter som gränsande till de helt nya gatunamnen Vildapelvägen, Smultronslingan och Bigarråslingan.
– Nio av de 29 tomterna är bokade och vissa är redan betalda. 15 stycken vill vänta på tomt i etapp två och resterande tackade nej, berättar Mia Lundström på Teknik & service, Mark & fritid på Båstads kommunen som är samordnare för tomtkön.

Nu har erbjudande skickats ut med den återstående 20 tomterna till de övriga i tomtkön som har till den andra oktober på sig att svara.
– Vi räknar med att i slutet av oktober eller i början av november släppa de resterande 60 tomterna till alla i tomtkön, säger Mia Lundstöm.

TEXT OCH FOTO: Peter Jakobsson