Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-01-16 KL. 16:05

”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet”

”Heltid en  rättighet, deltid en möjlighet”

Endast runt 48 procent av de kommunanställda jobbar heltid. Det är till stor del en jämställdhetsfråga då det är övervägande kvinnor i deltid som riskerar att få leva med låga pensioner på äldre dagar. Men nu har heltidsresan börjat.

Att stor del av personalen inom vård och omsorg är deltid är en företeelse som inte är unik för Båstad. Historiskt så var det stor andel kvinnor som sökte sig till dessa jobb efter 50-talet då samhället började ta större ansvar för gemensamma omsorgen. Då hade fortfarande kvinnorna till stor del ansvar för hemmen och familjen vilket gjorde att de inte kunde jobba heltid.

Båstad sticker dock ut och har en jämförelsevis väldigt låg andel personer som jobbar heltid jämfört med övriga landet, på plats 279 bland landets 290 kommuner. En förklaring kan finnas i att Båstad som turistort har många som jobbar med besöksnäringen på somrarna och under lågsäsong inom till exempel vård och omsorg. Då blir dessa personer inte heltidsansårsanställda i statistiken. Pusslet löses då med andra deltidare eller timanställda vikarier.Andel heltidsanställda i Båstads kommun. Grafik: Julia S Ormsmarck.

Efter ett politiskt beslut 2018 startade Båstads kommun under 2019 upp projektet Heltidsresan som går ut på att medarbetare inom kommunen ska erbjudas anställning på heltid. Liknande projekt pågår på många platser runt om i landet.
– Inte bara i Båstad utan även i resten av offentliga Sverige står vi inför enorma kompetensutmaningar när välfärdsbehoven ökar. Vi blir fler äldre och färre som förvärvsarbetar. Fler behöver jobba mer. Vi kommer behöva utnyttja dessa resurser som finns bland deltidsanställda, förklarar Philipp Seuffer, HR-chef på Båstads Kommun.

Beräkningar från SKR visar att det i Sverige behöver rekryteras väldigt mycket inom vård och omsorg de närmsta åren.
– Kompetensförsörjningsbehovet vi står inför är enormt. Fler i heltid är mycket viktigt för att täcka behovet samt att göra området mer jämställt, säger Philipp.

Initiala undersökningar visar att runt 25 procent är ofrivilligt deltidsanställda och det är på dessa som fokus nu är med nya projektet.
– Heltidsresans uppdrag inrymmer två beslut med fokus på förflyttning från en deltid till en heltidsorganisation. Det ena för alla medarbetare inom Vård och Omsorg i Båstad kommun och det andra för medarbetare verksamma inom Kommunals avtalsområde, säger Katarina Sandén, projektledare för Heltidsresan.Philipp Seuffer, HR-chef på Båstads Kommun, och Katarina Sandén, projektledare för Heltidsresan, arbetar för att fler medarbetare inom kommunen ska erbjudas anställning på heltid.

Utöver befolkningsökningen står Båstad kommun inför stora pensionsavgångarna fram till 2028. Antalet kommuninvånare över 86 år kommer att öka med nästan 80 procent fram till 2028. Heltidsresan är för Båstads kommun ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen ute i verksamheterna för att fullfölja kontinuitet och kvalitet ut mot kommuninvånarna.
– Syftet med att erbjuda heltidsanställningar är att det ska bidra till att förbättra förutsättningar för att attrahera och rekrytera nya medarbetare, liksom att motivera och utveckla redan anställda medarbetare, säger Katarina.

Projektet som ska pågå till mitten av 2021 är även ett led i att öka jämställdheten, då andelen deltidsarbetande kvinnor är väsentligt högre än män. Fler ska ges möjlighet att försörja sig på sin inkomst.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON