BJÄRE 2022-04-29 KL. 10:00

Höga elpriser gav miljonstöd till Bjäre

Av Carina Nilsson

I början av maj kan flertalet av Bjäre Krafts kunder räkna med en lägre faktura än vanligt. Det beror på att elprisstödet som riksdagen beslutade om dras av på fakturan. Totalt får Bjäre Krafts kunder tillbaka 30,3 miljoner kronor.

Höga elpriser gav miljonstöd till Bjäre
I början av maj kommer Bjäre Kraft att skicka ut fakturor där flertalet hushåll kan glädjas åt en lägre räkning genom elprisstödet. Foto: Carina Nilsson

Under vintern drabbades många hushåll med rörligt elpris av de höga priserna. Att december 2021 var en ovanligt kall månad gjorde också att förbrukningen av el sköt i höjden för många hushåll.

Regering och riksdag beslutade då om en så kallad elpriskompensation i form av ett bidrag till privata hushåll för december, januari och februari.

Thomas Lilja som är ekonomichef på Bjäre Kraft berättar att en stor del av deras kunder kommer att få ta del av stödet.

– Av 14 510 kunder som har elmätare eller leveranspunkter som vi kallar det var 11 986 berättigade till stödet. Företag omfattas inte av den här kompensationen, säger han.

För att få del av elpriskompensationen behövde man också komma upp i minst 700 kWh förbrukning.

– Av de 11 986 berättigade hushållen var det mellan 7 800 och 9 000 som fick stöd, det skiljer lite mellan de olika månaderna, säger Thomas Lilja.


Thomas Lilja är ekonomichef på Bjäre Kraft. Foto: Mette Ottosson


Som mest får hushållen tillbaka 2000 kronor per månad, och som minst 100 kronor per månad. Totalt kan man alltså få max 6000 kronor för hela perioden.

– För att få fullt stöd på 2 000 kronor per månad behövde förbrukningen vara minst 2 000 kWh. Sedan finns det en skala neråt beroende på förbrukningen. Lägsta beloppet var 100 kronor i månaden för de som förbrukar mellan 700 – 899 kWh, säger Thomas Lilja.

Av Bjäre Krafts kunder var det flest som fick fullt elprisstöd under december månad med 4052 hushåll. I januari var det 2930 och i februari landade siffran på 1970.

– Det var kallare i december, men kanske berodde det också på att många är hemma lite mer den månaden, säger Thomas Lilja.
Sammanlagt kommer Bjäre Krafts kunder att få tillbaka 30,3 miljoner kronor i elprisstöd. De har fått sin ansökan godkänd av Kammarkollegiet och pengarna kommer nu att betalas ut i form av ett avdrag på fakturan.

Thomas Lilja tror att elpriskompensationen kommer att vara välkommen för många hushåll.

– Det har varit många månader med höga elpriser och vi har haft en del kunder som har hört av sig och velat få uppskov med fakturan.