Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-25 KL. 09:03

Höga hus en ny utmaning för räddningstjänsten

Av Peter Jakobsson

I Hemmeslöv har det getts bygglov för det högsta huset hittills i Båstads kommun. Med 10 våningar ovan mark och en totalhöjd över 30 meter så innebär det nya utmaningar för räddningstjänsten.

Höga hus en ny utmaning för räddningstjänsten
Pelle Pettersson tittar på att köpa in hoppkudde till räddningstjänsten för att kunna rädda från höjder.

Fler hus byggs på höjden när det ska in många lägenheter på liten byggyta. På Tuvelyckan vid Båstads tågstation finns sedan en tid två större huskroppar om sju våningar. Nu påbörjas ett nytt bygge som blir det högsta hittills i Båstads kommun. Det är två punkthus om totalt 100 lägenheter. Husen ska bli 8 respektive 10 våningar över mark. Detta ger räddningstjänsten nya utmaningar.
– Allt över 4 våningar blir en speciell utmaning för oss när det kommer till räddning, säger Pelle Pettersson, räddningschef i Båstad.

Bygga på höjden kräver andra säkerhetslösningar.
– När det byggs över 4-5 våningar måste byggnader ha trapphuset separerat som en egen brandcell vid varje våningsplan. Så har det byggts vid Tuvelyckan och vi har varit där och övat för det krävs en annan insatsmetodik. All slang och vatten måste vi ta upp för många våningar.

Nu ska det byggas över 8 våningar och då kommer ytterligare krav på inbyggt system för brandbekämpning. En så kallad stigarledning ska finnas som är ett inbyggt rörsystem som gör att räddningstjänsten kan koppla på slang på övre planen utan att dra egen slang hela vägen upp.
– Det kritiska blir om det brinner i en lägenhet och dörren mot trapphuset inte går att passera så personer blir fast i lägenheten. Då behövs yttre räddning och vi har inga höjdfordon i vår räddningstjänst utan måste kalla på dem från Laholm eller Ängelholm. Då kommer det ta minst en kvart för dem att komma.

Nu tittar räddningstjänsten på att skaffa hoppkudde för att kunna rädda från höjder.
– Det gäller ju då första kvarten innan vi kan få rätt fordon på plats. Från våning 5-7 kan hoppkudde vara ett hjälpmedel för räddning. Det blir en extra lösning för att kunna rädda om det inte går att ta sig ut i trapphuset.
Höga byggnader är en utmaning som räddningstjänsten i Båstad inte är helt rustade för.
– Det är stora utmaningar med höjden. I det bästa av världar hade vi haft ett eget höjdfordon men det kräver två extra brandmän i beredskap och kostar väl runt sex miljoner. Så länge vi inte har det så måste husen byggas på ett speciellt sätt, berättar Pelle.

Inför byggandet av BRF Parklyckan med de höga husen har räddningstjänsten påmint om stigarledning när de yttrade sig om bygglovet och förväntar sig att det byggs på rätt sätt.