BJÄRE 2018-12-01 KL. 12:43

I protest lämnar de kyrkofullmäktige

I protest lämnar de kyrkofullmäktige

Gemensamt för de fyra herrarna är intresset för Östra Karup och dess kulturmiljö, historia och även kyrkan. De såg att flera saker kring kyrkan och speciellt skötseln eftersattes och bestämde sig för att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige. Detta för att föra flera församlingsmedlemmars röster och viljor. De kom in men lämnar nu i protest då de anser sig helt överkörda.  

– Det började med att det var flera personer som hörde av sig till oss och var besvärade över hur illa skött det var runt kyrkan. Hur fult och illa det var med alla bortplockade gravstenar som nu låg slarvigt på träpallar på andra sidan vägen. Jag vet flera gravrättsinnehavare som inte blivit kontaktade utan bara upptäckt att deras släktingars gravstenar blivit bortplockade, säger Haakon Böcker.

Bengt Bengtsson, Jan-Erik Hansson, Ingvar Ahlström och Haakon Böcker ställde upp i valet till kyrkofullmäktige, fick många kryss och därigenom möjligheten till platser i både kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

– Vi märkte fort att vi inte var speciellt populära på kyrko- fullmäktige, säger Haakon.

De uppfattade att det fanns en stark grupp som hade majoritet i kyrkofullmäktige. De fyra kallar gruppen för Båstadgruppen. 

– Vid vårt första fullmäktigemöte föreslog Båstadgruppen att antalet medlemmar i kyrkorådet skulle minskas från 10 till 6 medlemmar. Detta för att inga nya medlemmar skulle få plats. Vi begärde votering och det utföll till Båstadgruppens fördel med 12 mot 4, förklarar Bengt Bengtsson.

En annan sak som de uppfattade som märkligt var att kyrkorådets tidigare ordförande inte ställde upp som kandidat i kyrkovalet för omval. 

– Båstadgruppen har majoritet i valberedningen också så de valde in Peder Hörup som ordförande i egenskap av konsult. Trots att han inte varit med och blivit vald. Vi ifrågasatte detta och förlorade givetvis även denna fråga, säger Bengt.

Det är dock inte så att det inte händer något i och runt Östra Karups kyrka. Det renoveras källartrappa och installeras nya värmesystem. Parkeringsplatsen ska göras vid och en ny gång upp mot kyrkan planeras. 

– Vi har god kännedom om hur det ser ut och har många förslag på hur man kan göra på ett bättre och billigare sätt men får inget gehör för det, säger Haakon. 

Sen kom högmässornas tidpunkter på agendan. Nu hålls de klockan 9.30 i Östra Karup och klockan 11.00 i Båstad. Förslag kom på att nya tiderna skulle vara klockan 11.00 i Båstad och klockan 14.00 i Östra Karup.

–?Söndagseftermiddagarna används till att umgås med familjen. Det är på förmiddagen man går i kyrkan. Så är nog de flesta kyrkobesökarna vana vid att ha det, säger Haakon.

Gruppen från Östra Karup ställde sig starkt kritiska till idén om de nya tiderna men blev överröstade av Båstadgruppen även här. Från januari 2019 kommer det vara högmässa på eftermiddagen i Östra Karup.

– Vi har inte en chans att få genom något mot Båstadgruppen som beslutar som de vill. Visst är de demokratiskt valda men våra viljor fick aldrig gehör, säger Haakon.

Nu har Bengt, Haakon, Jan-Erik och Ingvar lämnat in sin begäran om utträde ur Båstad Östra Karups kyrkofullmäktige. 

– Vi hoppas att församlingsmedlemmarna i Östra Karup som trodde på oss förstår varför vi tagit detta beslutet. De valde oss och vi har försökt påverka men det går inte, konstaterar Bengt Bengtsson.

På bilden överst: Jan-Erik Hansson, Haakon Böcker, Ingvar Ahlström och Bengt Bengtsson.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON