BJÄRE 2023-03-08 KL. 06:00

"Indragen busstur gör det svårt för ungdomar"

Av Carina Nilsson

En Rammsjö-bo föreslår att det ska finnas närtrafik till samtliga turer till och från Torekov för att gymnasieelever som bor i byn ska ha en rimlig chans att ta sig till skolan i Båstad. Han har nu lämnat in ett medborgarförslag om busstrafiken till kommunfullmäktige.


Skånetrafikens omlagda bussturer har drabbat Rammsjö hårt. Sedan december förra året finns ingen reguljär kollektivtrafik till byn. Foto: Arkiv

Sedan den 11 december har Rammsjö inte längre några regelbundna bussturer till och från byn sedan Skånetrafiken började köra efter en ny turlista.

Detta drabbar gymnasieeleverna hårt konstaterar Rammsjö-bon i sin skrivelse.

”Jag trodde att det skulle finnas närtrafik som var någorlunda anpassad efter skoltider? Det bör ju vara angeläget för Båstad kommun att säkerställa detta. Alternativet är ju att flytta från Bjärehalvön och att det endast blir sommargäster framöver.” skriver han.

Rammsjö-bon anser att det måste finnas möjlighet att åka med närtrafiken till Torekov med tidigare turer än 9.30 och 11.30 om gymnasieungdomar ska kunna ta sig till sina skolor som oftast börjar runt 8.30 på morgonen. Som det är nu har de sex kilometer att ta sig till Torekov för att kunna åka till skolan i Båstad.

Rammsjö-bon föreslår att det ska finnas möjlighet till närtrafik till samtliga turer som går till och från Torekov, och att dessa turer ska kunna bokas 20 minuter innan avresa.