Klik venligst
BJÄRE 2021-12-07 KL. 09:50

Inga luciatåg eller föräldrar på skolavslutning

Av Peter Jakobsson

Inga luciatåg eller föräldrar på skolavslutning

Pandemin inte är över och det förekommer fortfarande smittspridning av covid-19 i Skåne. Detta meddelar Smittskydd Skåne och påminner om att Covid-19 fortfarande är klassad som samhällsfarlig sjukdom och lyder under smittskyddslagen. Det betyder att smittspårning fortsatt skall göras runt fall av covid-19.

Snart stundar lucia och skolavslutningar. Därför meddelar Smittskydd Skåne till skolorna att arrangerande av luciatåg, julavslutningar, julkonserter för flera klasser och/eller för föräldrar och syskon är ej lämpliga. Detta utifrån att en viktig smittförebyggande åtgärd är att inte blanda klasser.

Över lag menar Smittskydd Skåne att det är klokt att vänta med större samlingar och blandning av klasser tills smittspridningen minskar och vaccinationsgraden bland elever ökar.