Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-10-27 KL. 11:44

Ingen förlängd säsong på Malenbadet

Ingen förlängd säsong på Malenbadet

I augusti inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att Malenbadets säsong förlängs till mitten av september.

Kommunen menar att Malenbadet redan idag har förlängda öppettider utanför den vanliga semesterperioden. Att Malenbadet har öppet utanför skolans sommarlov är i huvudsak för att ge skolorna möjlighet till simträning. Besöksunderlaget är väldigt litet utanför skolans sommarlov och kostnaderna för personal och uppvärmning av bassänger överstiger vida intäkterna.

Vidare anser kommunen att ytterligare förlänga öppettiderna tyvärr kostar orimligt mycket för det fåtal som använder bassängerna, och dessa medel finns inte i budgeten. Ett annat problem som uppstår är att huvuddelen av personalen på badet är studerande och inte är tillgänglig efter 1 september. Förvaltningen ser dock över möjligheten att förlänga Malenbadets öppettider under vissa veckodagar under sommaren 2021. Planerna är då att förlänga de ordinarie öppettiderna med 1-2 timmar och att denna extratid ska vara till för vuxensim och vattengympa.

Med detta anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat.