Klik venligst
BJÄRE 2023-04-28 KL. 14:30

Ja till nytt havsbadhus i Torekov

Av Carina Nilsson

Båstads kommun har beviljat bygglov för ett nytt havsbadhus i Torekov, på den plats där det gamla varmbadhuset låg.

Ja till nytt havsbadhus i Torekov
Havsbadhuset ska bestå av två byggnader som binds samman med en relaxavdelning. Bild: Klarblå arkitekter

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att bevilja bygglov för ett nytt havsbadhus.

Byggnaden ska ersätta det gamla varmbadhuset som förstördes i en brand 2019, natten till den 24 december.

Den nya byggnaden är på 161 kvadratmeter och något större än den gamla som omfattade 131 kvadrat. Men byggnaden anses vara lämplig utifrån platsens natur- och kulturvärden samt landskapsbilden.

Kommunens stadsarkitekt har granskat fasadutformningen med hänsyn till byggnadens karaktär, gestaltning och färgsättning.

Havsbadhuset kommer inte att ha fokus på tångbad utan det ska bli en bastu med möjlighet till havsbad och med samlingslokaler – som projektgruppen bakom de nya planerna vill kunna hyra ut.

Ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden var dock inte helt eniga. Ingvar Bengtsson (S) och Marie-Louise Lidén (M) reserverade sig mot beslutet med mottiveringen att utsmyckningen med ett stort antal pinnar (slanor) inte passar på byggnaden och i omgivningen.