BJÄRE 2022-06-12 KL. 06:00

Kommunal VA-utbyggnad får vänta

Av Carina Nilsson

Båstads kommun sätter utbyggnaden av kommunalt VA på paus i områden vid Kattviksvägen, Mäsinge och Stenhotten- Viarpshult. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde. Anledningen är att det väntas komma nya regler på området.

Kommunal VA-utbyggnad får vänta
Båstads kommun pausar utbyggnaden av det kommunala VA-nätet på landsbygden. Foto: Carina Nilsson

Båstads kommun och NSVA är ålagda av länsstyrelsen att bygga ut kommunalt VA på landsbygden. Projekten kostar dock mycket pengar och täcks inte fullt ut av anläggningsavgifterna. Om full täckning skulle tas ut behöver avgifterna höjas.

– Eftersom VA-lagstiftningen kommer att förändras så väljer vi att sätta de här projekten på paus tills vi vet vad de nya reglerna kommer att innebära, säger Andreas Jansson som är projektingenjör på Båstads kommun och kontaktperson gentemot NSVA och NSR.

Kommunen vill bland annat vänta in ett beslut på regeringens proposition om ”Vägar till hållbara vattentjänster”. I propositionen finns bland annat ett förslag om att det inte alltid behöver vara kommunen som ska ordna vatten och avlopp, även om det finns ett större antal samlade fastigheter.

– Vi vet inte än vad den här lagstiftningen kommer att innebära och med tanke på att projekten kostar mycket tycker vi att det är klokt att pausa och invänta någon form av praxis i frågan, säger Andreas Jansson och fortsätter:

– NSVA kommer att hålla en dialog med kommunens miljöavdelning om hur fastighetsägarna ska göra i väntan på nya besked. Det finns säkert både de som har godkända enskilda avlopp och de som kanske inte har det, säger Andreas Jansson.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) säger att ingen ska behöva investera i en ny avloppsanläggning i väntan på besked.

– Att göra om ett enskilt avlopp kostar stora pengar idag, och här får vi såklart vänta in de nya riktlinjerna och hitta lösningar med hjälp av miljökontoret, säger han.