BJÄRE 2023-10-23 KL. 14:08

Kommunen blir nu blå på flera plan

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun har jobbat ett tag med att ta fram en ny grafisk profil som de nu kan berätta om. Skölden med båten kommer finnas kvar men i en förenklad version. Det röda försvinner och kommunens färg blir nu blå.

Kommunen blir nu blå på flera plan
Båstads kommuns nya logo blir blå och båten är i en förenklad form.

Den nya grafiska profilen innehåller ett förenklat stadsvapen, ny logotyp, nytt typsnitt, en större färgpalett och ett grafiskt element med rötterna i bygden. Fokus har varit på tillgänglighet under framtagandet av den nya profilen.

– Färg och form får inte begränsa för våra användare. Förändringen av själva stadsvapnet har skett med varsamhet och respekt för heraldiken. Vi har lyckats forma något nytt och positivt utan för stora ingrepp. Du känner fortfarande igen kommunvapnet, men det är förenklat och modernare, säger Per Borg, tillförordnad kommundirektör.

Förutom att vapenskölden med båten är förenklad så byter den även färg till blått som blir kommunens nya huvudfärg.

Kommunens kommunikationschef Sofia Sandberg förklarade inför kommunstyrelsen att när de tittade på grafisk profilen och tillgänglighet så fastnade de ofta vid den röda färgen som används väldigt mycket i den befintliga profilen.

– Den är inte jättebra för webben och den är inte jättetillgänglig, förklarade hon som bakgrund till att byta färg till blått.

Delar av Båstads kommuns nya grafiska profil.

Den nya grafiska profilen kommer först att göra debut på kommunens nya webbplats som skall lanseras inom en månad. Sen kommer införandet av den nya grafiska profilen göras successivt. Det innebär att kommuninvånare kommer att mötas av både den nya och den gamla logotypen under en övergångstid.