Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-4-7 KL. 11:13

Kommunen har avvecklat sin avdelning för hållbar utveckling

Av Joakim Ormsmarck

FN:s generalförsamling antog den 25 september 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. När vi nu kommit halvvägs på den utsatta tidsaxeln och hållbarhet är mer på agendan än någonsin väljer Båstads kommun att avveckla den avdelning som arbetat dedikerat med dessa frågor.

Kommunen har avvecklat sin avdelning för hållbar utveckling
Under Hållbarhetsveckan i höstas lyfte kommunen upp sitt hållbarhetsarbete genom att placera skyltar på olika platser på halvön.

Sedan kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall tillträdde sin befattning den 1 september förra året har hon arbetat med att förändra kommunledningens organisationsstruktur. Åtta avdelningar har blivit fyra och som ett led i detta arbete har avdelningen för hållbar utveckling avvecklats. Ett val som många reagerat på i en tid då hållbar utveckling och de globala målen är högt på agendan i hela samhället. Men Rosenlund Sjövall menar att det är rätt väg att gå:
– Hållbar utveckling ska vara en del av det löpande arbetet i alla verksamheter och allt vi gör i en kommun behöver inte representeras i kommunledningens organisationsstruktur. Funktionerna inom avdelningen för hållbar utveckling finns kvar i kommunledningskontorets organisation men hos andra avdelningar.

Men hur kommer dessa frågor att hanteras framöver inom kommunen?
– Hela den kommunala verksamheten hanterar den hållbara utvecklingen, det ligger i varje chefs ansvar att se till att allt vi gör är hållbart, i alla perspektiven och det pågår ett genomgripande hållbarhetsarbete i hela organisationen.

Denna uppfattning delas dock inte fullt ut av de tjänstemän inom kommunen som tidningen pratat med, där finns snarare en känsla av att den kunskap som funnits inom avdelningen nu försvinner och det verkar saknas en plan för hur den hållbara utvecklingen ska bli en del av det löpande arbetet, nu när frågan inte längre hanteras av en egen avdelning. En farhåga som kommundirektören dock inte vill kännas vid.
– Att omorganisera betyder inte att frågor tas bort, tvärtom skulle jag säga i det här fallet. Jag är mycket tydlig med att hållbarhetsarbetet ska vara en del av allt vi gör, alltså ligger ansvaret på samtliga chefer i organisationen, inte bara hos några få på kommunledningskontoret.

En källa som tidningen pratat med berättar att den aktuella avdelningen fick beskedet om sin egen avveckling mitt under pågående hållbarhetsvecka i höstas. Därefter var det tyst från ledningshåll innan det i början av året kallades till ett stormöte där den nya organisationen skulle presenteras.
– En halvtimme innan det mötet kallades de aktuella medarbetarna till ett möte med kommundirektören och HR-chefen där de fick besked att deras avdelning skulle avvecklas till den första mars och att de alla skulle få nya tjänster i organisationen, berättar en person inom kommunorganisationen och fortsätter, överlag har informationen om hela denna förändring varit väldigt bristfällig.

Rosenlund Sjövall bekräftar att de som arbetat på den aktuella avdelningen samtliga erbjudits nya tjänster.
– De personer som fanns på avdelningen för hållbar utveckling är kvar i organisationen men på andra avdelningar. Samtliga är mycket kompetenta och viktiga för organisationen. En av personerna har sökt och fått ett nytt jobb i en annan kommun.

De övriga avdelningarna som försvunnit i samband med den nya organisationen är IT, Kundcenter och Upphandling.