Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-09-29 KL. 20:55

Kommunen har fått luntan med 3342 namnunderskrifter för rondell i Boarp

Kommunen har fått luntan med 3342 namnunderskrifter för rondell i Boarp

Redan 1995 ville kommunen ha någon åtgärd vid korsningen i Boarp som med tiden blivit mycket olycksdrabbad. Trafikverket som råder om vägen har utrett korsningen ett flertal gånger och instämmer inte i att det är en farlig korsning som behöver göras om. Något som nu protesteras mot med namninsamling.

Efter en uppmärksammad dödsolycka i somras då en välkänd Bjäreprofil förolyckades så har korsningen åter igen hamnat i rampljuset.

En som tog till handling var Maggan Olofsdotter Söderman som startade en namninsamling för att få till en rondell på platsen.
– Trafikverket lutar sig mot tredje kapitlet fjortonde paragrafen i trafikförordningen som säger att om man bara kör enligt alla regler och med en försiktighet så inga olyckar kan inträffa så inträffar inga olyckor, säger Maggan irriterat över den enligt henne fåniga och verklighestfrånvända åsikten om platsen från Trafikverket.

Många bilar kör fort förbi den aktuella korsningen där vi står och utan att ha mätt hastigheter kan vi konstatera att det ofta går väldigt fort. För trafikanter som kommer från Torekovhållet dyker korsningen upp hastigt efter en lång raksträcka där det enkelt trissas upp hastigheter.
– Det är ju ofta de som inte gjort något fel som blir drabbade. Färdtjänstpassagerarna som dog här, vad kunde de ha gjort annorlunda? Jag vill ha en rondell på platsen, det hade ökat säkerheten väldigt mycket. Då blir det inga vänstersvängsolyckor, säger Maggan.

En anledning till Maggans engagemang är att den som förolyckades i somras var en nära vän till henne.
– Fredrik som omkom var min kyrkoherde, mentor och vän. Han var på väg hem med sin motorcykel efter en vigsel men kom bara till Boarp. Vi är många som sörjer mycket och tyvärr tror jag inte att det är den sista olyckan vi ser här om inget görs, säger en rörd Maggan.

De som skrivit under namninsamlingen är folk i och runt Boarp samt via nätet. Totalt har det blivit 3342 underskrifter. Tidigare har Maggan varit och lämnat in den till Trafikverket i Malmö.
– Jag ville lämna in den personligen men de var inte så intresserade. De ville inte träffa folk utan tog den för diarieföring, berättar Maggan.

Maggan ville även överlämna namninsamlingen till kommunen för att visa att kommunens invånare på allvar tycker att korsningen är en stor angelägenhet för många vilket kommunen borde ta på allvar.

Kommunen tar emot
Några dagar senare tar Jan Bernhardsson, chef för Teknik och Service på Båstads kommun samt Alexander Ejwertz Johanzon, trafik- och gatuingenjör, emot hela luntan med de 3342 underskrifterna på kommunhuset.
– Här ser ni hur många som är angelägna för att det ska bli en rondell i Boarp, inledde Maggan när hon lämnade över bunten med underskrifterna. På 2000-talet har det varit 15 olyckor med personskador och två dödsolyckor som tog tre liv. Detta är angeläget för väldigt många, berättade Maggan.
Kommuntjänstemännen var imponerade över mängden underskrifter och förstår att det är ett angeläget fall.
– Det är Trafikverket som är väghållare och det är de som bestämmer vad som kan göras. Vi från kommunen kan inte bygga något som inte är godkänt av dem, förklarar Alexander.

Trafikverket har gjort mätningar av trafikmängden i korsningen vid tidigare tillfällen men det framgår inte under vilken period på året som de genomförts. Att det är väldigt stor skillnad mellan februari och juli vet alla som bor på Bjäre.
– Boarp har blivit en välbesökt servicepunkt på Bjäre, konstaterar Jan.

Kommunen har nyligen ansökt om att hastigheten på platsen ska sänkas vilket trafikverket avslog.
– Just nu jobbar vi med ett bemötande mot detta som vi kommer lämna in snart, förklarar Alexander.
– Vi tar gärna med era synpunkter och namninsamlingen säger ju en del, berättar Jan.

Nu har ärendet även åter väckts inom politiken så förvaltningen kommer troligen återigen att utreda ärendet.
– Vi kommer fortsätta titta på ärendet men det kan finnas andra trafiksäkerhetshöjande lösningar än just en rondell, förklarar Jan.
– Från kommunens sida tycker vi det är fruktansvärt tragiskt när det händer dödsolyckor och önskar gärna kunna få till åtgärder, säger Alexander.

Boarps handelsplats är från början en gård där det med åren byggts ut med handel och nu är hela området fyllt av olika verksamheter och är välbesökt men kanske inte optimalt planerat för bilar och gångtrafikanter.
– Dessutom är det många som går över stora vägen när de ska till Vävaren och har parkerat på andra sidan, säger Helena Nobel som hjälpt Maggan med statistiken och ofta själv kör i korsningen.

Nu har kommunen fått namninsamlingen till sig och den kommer diarieföras. Utredningen om vad som kan göras på platsen pågår och vad det blir i framtiden får vi se.
– Det måste vara något av ett rekord i antal namnunderskrifter. Att det är en angelägen fråga går inte att bortse från, säger Jan Bernhardsson.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON