Klik venligst
BJÄRE 2024-05-21 KL. 14:12

Kommunen köper fler aktier i flygplatsen

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun vill köpa tillbaka aktier för drygt 1,2 miljoner i Ängelholms flygplats som de sålde till Båstad Turism och Näringsliv. Förändrat säkerhetsläge och ett eventuellt intresse från staten att ta över flygplatsen gör att Båstads kommun nästan fördubblar sin ägarandel i den riskfyllda verksamheten.

Kommunen köper fler aktier i flygplatsen
Båstads kommun köper fler aktier i Ängeholms flygplats. Foto: Peter Jakobsson/Arkiv

Kommunstyrelsen i Båstad har tagit beslut om att lägga drygt 1,2 miljoner på att köpa fler aktier i Ängelholms flygplats. Efter köpet kommer kommunen att ha nästan fördubblat sin ägarandel och därmed risktagandet som det innebär.

Pandemin drabbade Ängelholms flygplats hårt när verksamheten snabbt försvann och gjorde att flygplatsen gick in i en ekonomisk kris. Redan till sommaren 2020 meddelade kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm att de, genom ett nybildat gemensamt bolag, ville köpa flygplatsen från dåvarande ägaren Peab.

Detta blev av och kommunernas del i nya bolaget blev proportionerlig till kommunernas invånarantal. I den beräkningen gick Båstad in med 9,95 % ägande av flygplatsen. Till skillnad mot de andra kommunerna lyckades Båstads kommun få in en del av finansieringen från privat håll. Nästan hälften av Båstads kommuns del av flygplatsen såldes till Båstad Turism och Näringsliv Holding. Där gick 27 företag och privatpersoner in med cirka 2,5 miljoner kronor.

Detta upplägg var något som kommunledningen var stolta över och en del i det som kanske fick de skeptiska politikerna att gå med på att Båstads kommun skulle bli delägare i en flygplats då det inte skulle belasta kommunen och skattebetalarna lika mycket ekonomiskt.

Foto: Peter Jakobsson/Arkiv

Pandemin blåste över och flyget återhämtade sig nästan. Då kom kriget i Ukraina och med det ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa som bland annat ledde till att Sverige nu är med i Nato. En annan sak som utretts nationellt är kontrollen över Sveriges strategiskt viktiga flygplatser. Det pekar på att staten vill få större kontroll över fler flygplatser framöver.

Med bakgrunden om att ett eventuellt övertagande av staten kan underlättas av att det enbart är kommuner som äger så lades förslaget om att Båstads kommun köper tillbaka andelarna från Båstad Turism och Näringsliv och därmed nästan fördubblar sitt ägande i flygplatsen.

Kommunstyrelsen i Båstad har tagit beslut om att lägga för 1 273 200 kronor på förvärvet av aktierna.

– Vi har tittat på frågan, sett över hur vi är uppbyggda och hur vi bäst organiserar oss för framtiden, kommenterar Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Även kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan innan det kan bli av.