BJÄRE 2018-04-20 KL. 19:21

Kommunen lämnar omtalat EU-projekt

Kommunen lämnar omtalat EU-projekt

Båstads kommun har sedan hösten 2016 varit huvudansvarig i EU-projektet Biodolomer for Life som går ut på att det ska bli mindre plast i samhället. Många konstiga saker och slarv har skett i projektet och nu har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska lämna projektet.

I projektet ingår förutom Båstads kommun även NSR och Gaia Biomaterials AB. Projektets syfte är att visa hur fossilt baserade och energiintensiva plaster och förpackningsmaterial kan ersättas av Gaia Biomaterials förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara biomaterial Biodolomer.
– Grundtanken att minska farlig plast i naturen och i haven genom miljövänliga påsar och andra produkter är mycket bra men det är verkligen inte Båstads kommuns kärnverksamhet att syssla med detta, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.

Som projektägare har Båstads kommun till uppgift att se till att de andra parterna levererar sina åtaganden i projektet samt att sköta all rapportering och kommunikation till EU. Båstad har inte någon operativ del i det tekniska genomförandet för att nå projektets övergripande mål och är helt beroende av den information kommer från de andra parterna.

Projektledningen ansåg nu att det inte är möjligt att vara kvar i projektet eftersom transparens och förtroende parterna emellan under projektets gång urholkats och nu nått en kritisk punkt. Projektet är dessutom i en fas då de andra parterna skall leverera en rad resultat, varav en del redan är försenade, och som kommunen har minimal möjlighet att påverka. Då det finns en stor osäkerhet kring dessa leveranser riskerar detta att påverka kommunen negativt.
– Om inte projektet lyckas eller sköts riskerar Båstads kommun att bli återbetalningsskyldiga de EU-pengar som projektet fått vilket i slutändan skulle handla om flera miljoner. Hittills har Båstad fått närmare 800 000 kr som är risken just nu, berättar Bo Wendt som varit kritisk till projektet under en tid.

I projektet har det hittats en del oegentligheter. En drivande tjänsteman blåste upp en stor konsultbudget i projektet och sedan anlitade han egna företag som fakturerade kommunen. Den händelsen gjorde att han fick lämna projektet och även polisanmäldes.

Projektet startades av tidigare kommunchefen Katarina Pelin och politikerna hade inte fått vara med i det beslutet.
– Det är ju en skandal, om vi ska ha en kommunal demokrati, att kommunen dras in i detta projekt utan att politikerna får reda på det, kommenterar Bo Wendt.

Projektledningen bedömer nu att det är en större risk att vara kvar i projektet än att begära ett utträde nu. De menar att det finns en risk att kommunen kommer att bli återbetalningsskyldiga men den ekonomiska risken ökar i takt med att projektet får fortgå. Projektledningen bedömer att det finns goda möjligheter att behålla det kommunen fått hittills om de avslutar nu. Kommunstyrelsen gick på tjänstemännens linje och var eniga om att Båstad ska försöka lämna projektet.
– Detta är ett led i den upprensning och kulturförändring som vi eftersökt, berättar Bo Wendt.

Att Båstads kommun engagerar sig i ett projekt som ytterst gagnar ett privat företag i Helsingborg kan ifrågasättas.
– Det hade varit mer förståeligt om Familjen Helsingborg tillsammans med någon eller några av de stora kommunerna drev detta. Företaget som utvecklar produkten står inför att bygga fabrik och anställa folk men det blir inte i Båstad. Produkten i sig är jättebra och jag hoppas att inte Gaia hamnar i kläm på grund av andras sjabbel, konstaterar Bo Wendt.

TEXT: PETER JAKOBSSON