Klik venligst
BJÄRE 2022-05-13 KL. 11:00

Kommunen och polisen bjuder in äldre till möte

Av Joakim Ormsmarck

Bedrägerierna mot äldre har på senare tid kommit att bli allt mer vanliga och metoderna blir mer och mer sofistikerade. För att förebygga att fler blir lurade har nu Kommunala pensionärsrådet, KPR, tagit initaitiv till ett möte där kommunen tillsammans med polisen bjuder in till ett medborgarmöte i Sessionssalen.

Kommunen och polisen bjuder in äldre till möte
Kommunen och polisen bjuder in de äldre medborgarna till ett möte för att förebygga bedrägerier. Foto: Freepik

Tanken med mötet är att informera om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén, säkerhetschef.

Mötet är i Sessionssalen i Båstads kommunhus den sjuttonde maj mellan 13 och 15.