Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-11-19 KL. 13:36

Kommunen tar fram ett kulturregister

Kommunen tar fram ett kulturregister

Kulturavdelningen på Båstads kommun ska nu ta ett nytt grepp om kulturen på Bjäre. För att lyfta fram alla utövare görs en inventering av nuläget. En samling som ska kunna ge vägledning till de som vill ta del av utbudet.

Nu sätter kulturavdelningen på Båstads kommun igång ett projekt för att samla alla kulturutövare som är verksamma på Bjäre i ett typ av register.
– Vi vet ju så klart om väldigt många men registret behöver ses över och förnyas, berättar Helene Steinlein, kulturskolechef och kulturstrateg på Båstads kommun.

Tanken är att samla alla typer av kulturutövare.
– Det kan vara konstnärer, målare, keramiker, textilkonstnärer, smyckeskonstnärer, guld- och silversmeder, illustratörer, designers, fotografer, skådespelare, musiker, författare och så vidare, berättar Johanna Lundqvist Björn, kultursamordnare på Båstads kommun.

På Bjäre finns inte enbart privatpersoner som är kulturutövare, utan även även ett antal kulturföreningar och dessa ska också finnas med i registret. Det kommer resultera i ett register med en stor bredd.
– Det finns ingen riktig samlad bild nu upplever vi, säger Helene.

Nu tas det första steget som är att samla in informationen. Här efterlyser kommunen att kulturutövare hör av sig till dem och berättar om sin verksamhet.
– Sen kommer vi bedöma de som vill vara med. De ska vara verksamma på Bjäre och det ska finnas en konstnärlig kvalité, säger Helene.

Registret ska sedan finnas tillgängligt både digitalt och i form av en broschyr eller tidning.

Helene och Johanna brinner för kulturen och ser stort värde i den.
– Kultur är en av de grundläggande byggstenarna i samhällsbygget. Ska vi leva upp till uttrycket ”Ett bättre sätt att leva” så behövs ett gott kulturutbud som kan nå alla på olika sätt. Detta är ett sätt att tydliggöra det, förklarar Helene Steinlein.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON